Stav chodieb v 20. storočí

 

     9-24.11.1938, kedy prebehol výskum chodieb, sa bádatelia dostali do rôznych oblastí pod centrom mesta a do jeho okolia. Neskôr bola vytvorená podrobnejšia mapa mesta so znázornenými lokalitami úkrytov.

 

Úkryt čís.1 v dome Gustava Štukovského. Táto pivnica bola spojená v starých dobách s pivnicou 1a a s chodbou pod Čachtickou ulicou, vedúcou k 3 krížom. Nad týmto úkrytom je ešte jedna pivnica zhotovená, ktorá je so spodným úkrytom spojená a má vchod z dvora, dolná pivnica má vchod z ulice.

V pivnici 1a v dome Marie Durdíkovej na ul. J. Hollého, ktorá bola spojená s pivnicou (úkrytom) 1a vedie čiastočne pod dvorom, je následkom dažďov kamenné klenutie v pivnici nad dvorom spadnuté a aj strany pivnice sú už zosunuté.

Úkryt čís.2 v dome p. Ľud. Taubera

Úkryt čís.3 v dome p. Jána Staneka

Úkryt čís.4 v dome p. advokáta Jozefa Žilinčana

Úkryt čís.5 v dome p. Max. Hezoga

Úkryt čís.6 v dome slečny Pauly Grunovej

Úkryt čís.7 v dome Cecílie Engelsmanovej

Úkryt čís.8 v dome advokáta Dr. Ernesta Bergera

Úkryt čís.9 v dome Amalie Lowingerovej

Úkryt čís10 v dome p. Oskara Horváta, Z tejto pivnice má viesť chodba pod námestie, je zo starej doby a nemohlo byť zistené, kam táto chodba smeruje. Pod týmto úkrytom (pivnicou) je ešte jedna pivnica zhotovená a robí tiež dojem starodávnych úkrytov.

     "Zelené spojky znázorňujú smer, kam chodby vedú. Chodby nemohli byť celkom prebádané pozdĺž, prípadne k ich konečnému cieľu, lebo miestami sú zasypané."