Stavebné riešenie

 

Spleť chodieb bola pravdepodobne stavaná v tomto poradí:

 

1. poschodie - slúžilo ako pivnica, na úschovu potravín, cenností a iných predmetov. Niekedy do nej mohli viesť padacie dvere z domu. Táto pivnica bola zväčša spojená s druhým poschodím schodmi, alebo voľným klesaním chodby.

 

2. poschodie - bola to vlastne ďalšia pivnica alebo chodba. Spájala zvyčajne susedné pivnice. Vyskytovali sa v nej aj rôzne bočné uličky.

 

3. poschodie - s druhým poschodím bývalo obyčajne spojené schodmi, prípadne jamou s rebríkom. Bolo najhlbšie položené a slúžilo aj ako úkryt, aj ako hlavná spojovacia chodba na dlhšie trasy. Niekedy najhlbšie chodby siahali aj mimo mesta.