Kontakty

 

     

 

Obvodý úrad Nové Mesto nad Váhom - ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA

10. poschodie - zelená budova

Sevald Miroslav Ing.

032/7745 170

miroslav.sevald@nm.vs.sk

Bublávková Anna

032/7745 150

anna.bublavkova@nm.vs.sk

Ondrejková Marcela Mgr.

032/7745 172

marcela.ondrejkova@nm.vs.sk

Ondriška Igor Ing.

032/7745 151

igor.ondriska@nm.vs.sk

Sedláková Ľubica Ing.

032/7745 171

lubica.sedlakova@nm.vs.sk

Tomiš Vladislav Ing. 032/7745 164

okr@nm.vs.sk

   
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom - referát CO a obrany obyvateľstva 032/740 2412
Krajský úrad Trenčín

- odbor CO a obrany obyvateľstva 032/743 1812

032/743 5252
032/743 5294