Jednotky zabezpečujúce ochranu obyvateľstva

 

Havarijné plánovanie, analyzovanie a samotnú realizáciu znižovania ohrozenia a elimináciu MU majú na starosti jednotky IZS, CO a krízového riadenia.

 

Na materiálne, personálne a technologické zabezpečenie ochrany obyvateľstva disponuje NMnV týmito zložkami:

- mestská povodňová komisia,

- krízový štáb mesta,

- obvodný úrad životného prostredia v NMnV,

- obvodná povodňová komisia,

- technický štáb obvodnej povodňovej komisie,

- obvodný úrad NMnV,

- krízový štáb obvodného úradu,

- okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v NMnV,

- koordinačné stredisko IZS,

- okresné riaditeľstvo Policajného zboru v NMnV,

- záchranná zdravotná služba v NMnV,

- podnikatelia a FO, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

 

Po získaní informácie o vzniku MU zvoláva OÚ svoj krízový štáb na jej riešenie. V prípade potreby, ak rozsah MU presiahne kataster mesta, mesto vyhlasuje stav nebezpečia na území obvodu. Neodkladné riešenia do zasadnutia štábu môže zabezpečiť IZS, vyslaním svojich súčastí na zásah.

 

Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať v OÚ NMnV, Hviezdoslavova 36,  odbore CO a krízového riadenia na tel. č. 774 51 70 u vedúceho odboru Ing. Miroslava Sevalda.