späť na stránku

DOPRAVNÉ ZNAČENIA

POZOR!!!

 

Na týchto miestach si dávajte veľký pozor. Zlé alebo chýbajúce značenie Vám môže skomplikovať Vašu ďalšiu jazdu. Polícia na niektorých miestach vyberá pokuty, práve kvôli tomuto značeniu. Toto je len časť zlého značenia v meste, preto si dávajte pozor na všetky značky, aj keď ste z Nového Mesta nad Váhom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

1. Pre vodičov, ktorí sa radi odvezú na aute až tesne pred železničnú stanicu mám isté upozornenie. Smerom od Shellky k stanici na Malinovského ulici je plná čiara, je zakázané preto odbočiť na "parkovisko" pred budovu stanice. Policajti tu často pokutujú vodičov !!! Preto ak idete z tohto smeru tak radšej odbočte k Lidlu alebo na parkovisko po pravej strane, ktoré je aj tak neustále plné. Vodiči idúci z Piešťanskej ulice môžu bez problémov odbočiť na bývalé stavenisko, čaká ich tam však rozbitá cesta, kaluže vody a plno odpadkov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ďalšie dotografie mi poskytla Autoškola Liberty.

Autoškola Liberty

 

  

2. V Záhumeniciach nie sú križovatky označené dopravnými značkami. Cesty sú rovnocenné a treba tu dodržiavať pravidlo pravej ruky. Nie jeden žiak bol vyhodený z autoškoly pre nedodržanie tohto pravidla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

3. Vodiči, ktorí sa chcú dostať na diaľnicu alebo do Beckova či Brna majú jednoducho smolu, po odbočení z hlavnej cesty na most sa nedozvedia či majú odbočiť vľavo na diaľnicu a Beckov alebo

vpravo do Brna. Chýbajú tu návesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

4. Ak ste si doteraz mysleli, že na celej Trenčianskej ulici je povolená maximálna rýchlosť 70 km/h ste na omyle. Táto dopravná značka platí len približne 150 m od značky a hneď potom už platí len zákonom povolená rýchlosť v obci 50 km/h. "70"-ka končí, žiaľ, križovatkou pri Jaseku. Pre urýchlenie dopravy by mala byť väčšia rýchlosť na celom úseku. Inak je tá značka bezpredmetná.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZNAČKA OTOČENÁ, PROBLÉM VYRIEŠENÝ.

5. Táto dopravná značka je nesprávne otočená. Hlavná cesta je označená správne, ale vedľajšia má byť zľava. Jedine ak by ta vedľajšia cesta bola myslená chodníkom pre chodcov. :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

6. Križovatka je bez značiek, preto pozor na prednosť sprava.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

7. Vľavo stará fotka bez nových nájomných bytov, cesty sú bez značiek. Vpravo fotka so 4 priechodmi pre chodcov, avšak zvislé dopravné značenie pre autá tu stále chýbajú. Po obývaní tejto novej časti obyvateľmi tu nastane dopravný chaos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     

8. Na Šoltésovej ulici je v súčasnosti veľká premávka kvôli rekonštrukcii kanalizácie a rozkopanej ceste na ulici Športová. Na mieste kde je len značka Daj prednosť v jazde chýba aj dodatková tabuľa, vodiči tak nemôžu z tej strany vedieť ktorá cesta je hlavná. Vznikajú tu sporné situácie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rank SK

Google PageRank