Židovskí rabíni

 

V tejto kapitole je uvedený zoznam rabínov, ktorí v Novom Meste nad Váhom pôsobili od roku 1700, a ktorý je peknou ukážkou, ako sa mená a priezviská postupne vyvíjali:

 

Saul Kampor - 1700 – 1720                     

Mozes ben Zwi - 1720 – 1740                   

Jakub ben Meir Neufeld - 1743 – 1750        

Benjamin ben Salamon  - 1750 – 1782      

Jozef ben Aškenazi - 1782 – 1806              

Dávid Deutsch - 1806 – 1832                    

Abraham ben Juda Aškenazi - 1832 – 1845

Lazar Strasser - 1845 – 1854

Jozef Weisse - 1854 – 1897

dr. Filip Rosenberg - 1904 – 1921

Jozef Weisz - 1921 - 1938

dr. Aba-Armin Frieder - 1938 – 1944

 

Rabín Jozef Weisse (1854 – 1897)

Rabín dr. Filip Rosenberg

(1904 –1921)

rabín dr. Armin Frieder – Abraham Abba

 

Do nariadenia Jozefa II. o prijatí nemeckých rodových mien používali na identifikáciu otcove meno, ktoré si pripájali za pomoci slova ben – syn, teda Benjamin syn Salamonov. Neskôr, ako je možné na zozname vidieť, osvojili si nemecké priezviská i rabíni, tradičné židovské mená však ostali.