Židovské spolky

 

V tejto kapitole sú zaradené i židovské spolky, ktoré fungovali až do roku 1938, kedy boli spolu s ostatnými spolkami zrušené.

 

* Chevra Kadischa Bikur Cholin Qmilu Chasudim – Židovský svätý spolok pre opatrovanie nemocných a pochovanie mŕtvol židovského náboženského vyznania; spolok vzájomne podporujúci, náboženský spolok (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939)

 

* Považskonovomestský Izraelitický ženský dobročinný spolok – dobročinný spolok (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939)

 

* Spolok Židovských akademikov – študentský spolok (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939)

 

* Židovská telocvičná a športová jednota Makkabi so sídlom v Novom Meste nad Váhom – športovný spolok; spolok bol založený v roku 1928, starostom spolku bol Dr. Maximiliam Quitt, lekár, miestostarosta Dr. Alex Wasservogel, advokát, jednateľkou spolku bola Gabriela Hammerová (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939)

 

* Chevra Šas (Spolok učenia Talmudu) – založil ho rabín Dávid Deutsch, autor knihy komentárov k Talmudu – Ohel David (Stánok Dávide), spolok mal malý, skromný kostol (Frieder 1993: 21)

 

* Ústredný sväz sionistický miestna skupina v Novom Meste nad Váhom (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 430, zložka 2-D 8048/1/1943)