Stavby - Modlitebňa ortodoxných Židov

 

Svoju modlitebňu v Novom Meste mala aj malá hŕstka ortodoxných Židov, v počte asi 200 duší na čele s rabínom Šimonom Schreiberom, ktorý pochádzal z Krakova. Bola to malá budova, ktorá sa nachádzala v dvornej časti budovy na ulici Klčové. Rozmery mala 11,80 x 7,80 metrov. Bola to prízemná budova, ktorej ženský trakt bol od mužskej modlitebne oddelený iba záclonou (Bárkány-Dojč 1991: 231). V tejto budove mali ortodoxní Židia i svoje byty. Po druhej svetovej vojne, keď zbúrali synagógu, slúžila ďalej ako modlitebňa tej hŕstke Židov, ktorým sa podarilo cez vojnu zachrániť. Chodili sa sem naďalej modliť, chlapci tu mali slávnosť bar micva. Koncom 60. rokov však musela i táto modlitebňa ustúpiť rozmáhajúcemu sa mestu, dnes na tomto mieste stoja nové bytové domy. Posledným rabínom v tejto náboženskej obci bol Schreiber Šimon.

 

„...boli ortodoxní a tí mali zvláštni kostol, tí mali taki malí kostolík a to bolo jak sa išlo do Klčového, alebo potom sa to volalo Rajková. A to bol jeden veľki dom židofski, gďe boli väčšinou, Židia bívali v tom dome. Bol tam aj ten kostol a bolo tam niekoľko bitov, gďe bívali ti pobožnejší Žiďia, v tom dome. Tích bolo dosť málo“ (K. D. 1917).

 

Poznámka:

bar micva  - je to oslava veku (v trinástom roku života) , v ktorom chlapci  dosiahnu náboženskú dospelosť a zodpovednosť (Fisbahne 2003: 182).

 

Text je upravený a skrátený. Celý text si môžete pozrieť v časti Dokumenty.