Úvod

 

Upozornenie:

1. táto časť vznikla v spolupráci so Zuzanou Janegovou, ktorá sa venovala tejto problematike počas jej štúdia na vysokej škole a v jej záverečnej diplomovej práci na tému:

ŽIDOVSKÁ  KOMUNITA  V NOVOM  MESTE  NAD  VÁHOM

Autorka mi dala písomný súhlas na zverejnenie jej práce, informácií a fotografií nachádzajúcich sa v práci za čo jej veľmi ďakujem a Z. Janegová bola taktiež bola oboznámená s touto verziou spracovania na stránke a s ktorou súhlasila.

2. táto časť bola vypracovaná taktiež s pomocou vedúceho Podjavorinského múzea p. Jozefa Karlíka, ktorý poskytol materiály potrebné na vypracovanie tejto časti. Na požiadanie p. Karlíka sa nachádza na fotografiách ako zdroj nápis: archív Podjavorínského múzea.

3. Text je pre lepšiu čitateľnosť a zaujímavosť upravený a skrátený!!!

4. Texty v úvodzovkách sú citované zo zdrojov uvedených v zátvorkách za citáciou.

5. S uvedenými materiálmi a textami pracujte opatrne. Mojou snahou je touto spracovanou témou oboznámiť návštevníkov stránky, čitateľov a obyvateľov nášho mesta so životom Židov v Novom Meste nad Váhom, s ich zvykmi, zamestnaním, s históriou a výstavbou s nimi spojenou

6. V práci sa nachádzajú zaujímavé rozhovory s informátorkami, ktoré poskytli faktické poznámky a zážitky zo života Židov, neželajú si byť menované, preto sa tam nachádzajú iba iniciály

7. Vpravo nájdete ďalšie Submenu k tejto téme.

 

9. september je na Slovensku Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia

 

Úvod

 

O židovskej náboženskej obci v Novom Meste nad Váhom sa doposiaľ toho veľa nenapísalo. Vo všeobecnosti bola spomínaná v rôznych knihách a článkoch odborných časopisov, ktoré sú uvedené v zozname použitej literatúry v samotnej práci v pdf.. Podrobnejšie sa jej venovali Eugen Bárkány a Ľudovít Dojč vo svojej knihe Židovské náboženské obce na Slovensku, v kapitole Trenčín, Žilina a ich okolie.

 

Práve kvôli tomuto nedostatku informácií o židovskej náboženskej obci v Novom Meste nad Váhom bola vytvorená autorkou táto práca a časť, kde si môžete teraz tieto informácie prečítať.

 

Najzaujímavejšia je časť o spomienkach informátoriek na 2. svetovú vojnu, Slovenský štát, pochod smrti a holokaust. To si prečítate v plnej verzii Diplomovej práce .

 

Prajem príjemné čítanie!