Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
  1
logo 1
1
header
 

                           Židia - Fotogaléria

naspäť
Upozornenie: Počkajte kým sa Vám načítajú všetky miniatúry!!!
Obchod s firemnou tabulou Krausza Bernáta a Hotel Slovan (v pozadí) nestoja, ustúpili výstavbe panelákov

Obchod s firemnou tabulou Sandora Kaufmanna - budova už tiež nestojí

(foto: archív múzea)

Na dome sú firemné tabule M.Rosenberga a J. Adlera - tu bude neskôr postavená Reissova vila, dnešný Mestský úrad (foto: archív múzea)

Dobová pohľadnica, v pozadí stojí vila továrnika Adolfa Reissa

(foto: archív múzea)

Reissova vila dnes. Sídlu tu Mestský úrad Nového Mesta nad Váhom. Budova ostala v podstate nezmenená.

Novomestská synagóga

(foto: archív múzea)

Novomestská synagóga s domom pre zamestnancov ŽNO

(foto: archív múzea)

Interiér novomestskej synagógy

(foto: archív múzea)

Bývalý Ohel David (starobinec a sirotinec), dnes detský domov na ulici Klčové Pamätná tabuľa venovaná zakladateľovi Ohel David, Adolfovi Baiersdorfovi Na tomto mieste na ulici Klčové stála modlitebňa a byty ortodoxných Židov V minulosti Žabia ulica obývaná židovským obyvateľstvom, dnes ulica Júliusa Gábriša
Stavba v pozadí stojí na mieste bývalej novomestskej synagógy V minulosti tu bol dom pre zamestnancov ŽNO a židovská záhrada V tejto budove na Ulici Jozefa Weisseho bývala mikve, dnes je tu drogéria Rabín Jozef Weisse (1854 – 1897)

Rabín dr. Filip Rosenberg

(1904 –1921)

Posledný rabín ŽNO v NMnV (1911–1946), dr. Armin Frieder – Abraham Abba

Prvá židovská reálna škola v NMnV

(foto: archív múzea)

Prvá židovská reálna škola v NMnV

(foto: archív múzea)

Zelená budova v pozadí je bývalá budova reálky dnes

Telocvičňa reálky na Hurbanovej ulici

(foto: archív múzea)

Budova telocvične dnes Pamätná kniha nm. reálky vydaná pri príležitosti 50-teho výročia jej založenia
Jedna z úvodných strán pamätnej knihy - na obrázku je vidieť interiér novomestskej synagógy V knihe sú použité fotografie - na fotke rabín Jozef Weisse, na fotke vpravo je pedagogický zbor Vľavo sú vyobrazení členovia pedagog. zboru, vpravo dolu pedagógovia, vpravo hore absolventi reálky Kniha obsahuje blahoželania od jednotlivých osobností Pedagogický zbor Reálneho gymnázia, v strede sedí zakladateľ rabín Jozef Weisse (foto: archív múzea)
Absolventi Reálneho gymnázia (foto: archív múzea) Pedagógovia spolu so žiakmi Reálneho gymnázia (foto: archív múzea) Dom smútku Ciduk Hadin na Čachtickej ulici Dom smútku zboku Starý židovský cintorín v Novom Meste nad Váhom (foto: archív múzea) Náhrobné kamene zo starého židovského cintorína (foto: archív múzea)
Starý židovský cintorín (foto: archív múzea) Starý židovský cintorín v Novom Meste nad Váhom (foto: archív múzea) Starý židovský cintorín (foto: archív múzea) Starý židovský cintorín (foto: archív múzea)

Mestský park D. Š. Zámostského, ktorý sa rozprestiera na území starého židovského cintorína

Oplotená časť starého židovského cintorína, ktorá sa rozprestiera v jednej časti mestského parku
Náhrobné kamene zo starého židovského cintorína, sú uložené vo dvore Podjavorin. múzea Náhrobný kameň zo starého židovského cintorína, nachádza sa v oplotenom areáli parku Náhrobný kameň zo starého židovského cintorína, nachádza sa v oplotenom areáli parku Hrob Davida Deutscha s priestorom na modlenie, nachádza sa v oplotenom areáli parku Detail náhrobníka rabína Davida Deutscha Stĺpový náhrobník
Ornament z rozsekaného žid. náhrobného kameňa zo starého cintorína, ktorý bol použitý na stavbu chodníka pri r.k. kostole Hebrejské písmená z rozsekaného náhrobného kameňa zo starého žid. cintorína, ktorý bol použitý na stavbu chodníka pri r.k. kostole Chodník, ktorý je vystavaný i z rozsekaných židovských náhrobných kameňov - chodník pri r.k. kostole Stĺpový náhrobník Zničený stĺpový náhrobník Stĺpový náhrobník
Symbol smutnej vŕby Symbol Dávidovej hviezdy na rôznych židovských náhrobných kameňoch Symbol žehnajúcich rúk označuje pomník potomka z kmeňa Kohanov Symbol žehnajúcich rúk na mužskom hrobe, smutnej vŕby na ženskom hrobe
Plastika ruže Symbol päťramenný svietnik Rituálny krčah a miska na hrobe M.Löwysohna a jeho manželky Symbol ruže na pomníkoch mladých ľudí Symbol žehnajúce ruky - nový židovský cintorín Symbol žehnajúcich rúk na hrobe Ignáca Kohna - nový židovský cintorín
Hrob aj s kresťanským spôsobom výzdoby Náhrobný kameň - pamätná tabuľa umučeným rodinným príslušníkom - nový židovský cintorín Neobvyklý náhrobný kameň - nový židovský cintorín Kresťanský náhrobný kameň zo spoločného mestského cintorína, ktorý má signatúru židovského kamenára A. Krausza

Modlitebné desatoro z expozície múzea

(foto: archív múzea)

Vrecúško na modlitebné remence z expozície múzea

(foto: archív múzea)

Neobvyklé náhrobníky - nový židovský cintorín Neobvyklé náhrobné kamene - nový židovský cintorín Náhrobný kameň so žid. datovaním 5638 - 5678 (1877 – 1917) Nový židovský cintorín v Novom Meste nad Váhom
Nový židovský cintorín v Novom Meste nad Váhom Interiérová výzdoba v jednej židovskej novomestskej domácnosti Interiérová výzdoba v jednej židovskej novomestskej domácnosti

Dejiny Izraela 1929- z expozície múzea

(foto: archív múzea)

Výšivka na oltár z expozície Podjavorinského múzea

(foto: archív múzea)

Modlitebné remence z expozície Podjavorinského múzea

(foto: archív múzea)

Obradová nádoba z novomestskej synagógy - z expozície múzea

(foto: archív múzea)

Modlitebné remienky z expozície Podjavorinského múzea

(foto: archív múzea)

Židovská modlitebná kniha z expozície Podjavorinského múzea

(foto: archív múzea)

Židovská náboženská kniha z expozície Podjavorinského múzea

(foto: archív múzea)

     

Židovská kniha

 

(foto: archív múzea)

Koncoročné vysvedčenie zo Židovskej ľudovej školy v Novom Meste Polročné vysvedčenie z Reálneho gymnázia v Novom Meste nad Váhom      

Rank SK Google PageRank

 

naspäť