Kontakty

Iné úrady

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom
Odborárska 12
915 41 Nové Mesto nad Váhom

operačné stredisko - 032/771 2222

riaditeľ - 032/771 8800

oddelenie prevádzkovo-technické - 032/771 2222

oddelenie požiarnej prevencie - 032/771 0926

Pobočka colného úradu Nové Mesto nad Váhom (colná+daňová)

Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/7772701, 7772711, 7772713, 7717949
Fax: 032/7772701

cu6663@colnasprava.sk

www.colnasprava.sk

Úradné hodiny: 08:00 - 16:00

GPS: 48°44'54.1"N

        17°50'41.6"E

Referát matriky

Čsl. armády 1

951 32 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/7402507 (referát matriky)

             032/7402123 (referát evidencie obyvateľstva)
Fax: 032/7402111

E-mail: matrika.nmnv@mail.t-com.sk

Web: www.nove-mesto.sk

Úradné hodiny: Pondelok   13:00 - 15:30

                       Streda:     08:30 - 17:00

                       Piatok:      07:30 - 12:00

 

Obvodný úrad

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/7745901
E-mail: prednosta@ounm.sk
Web: www.ounm.sk

Úradné hodiny:

Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok: 8:00 - 14:30

Streda: 8:00 - 16:30

Obedná prestávka: 11:00 - 13:30

POZOR!!! Odbor živnostenského podnikania NEMÁ vo štvrtok úradné hodiny.

 

Obvodný úrad - Odbor živnostenského podnikania

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/7745111
Fax: 032/7745904
E-mail: ozpo@nm.vs.sk
Web: www.vs.sk, www.ounm.sk

 

Obvodný úrad - Odbor ekonomický

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/7745920
Fax: 032/7745904
E-mail: OE@nm.vs.sk

Web: www.vs.sk, www.ounm.sk

Úradné hodiny: Pondelok, Utorok a Piatok: 08:00 - 14:30

                       Streda: 08:00 - 16:30

                       Štvrtok: nestránkový deň

 

Obvodný úrad - Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/774 5170
Fax: 032/774 5173
E-mail: OKR@nm.vs.sk

Web: www.vs.sk, www.ounm.sk

 

Obvodný úrad - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/774 5505
Fax: 032/7745511
E-mail: OVVS_OM@nm.vs.sk
Web: www.vs.sk, www.ounm.sk

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/771 2791

             032/771 2792 (pozemné komunikácie)

             032/771 2793 (cestná doprava)
Fax: 032/771 2793
E-mail: doprava.nm@tn.kud.gov.sk

Web: www.tn.kud.gov.sk

Úradné hodiny: Pondelok: 08:00 - 11:30, 12:30 - 14:00

                       Utorok: nestránkový deň

                       Streda: 08:00 - 11:30, 12:30 - 16:00

                       Štvrtok: nestránkový deň

                       Piatok: 08:00 - 11:30, 12:30 - 13:00

 

Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/774 5801
Fax: 032/774 5814
E-mail: info@nm.ouzp.sk

Web: www.nm.ouzp.sk

Úradné hodiny: Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok: 08:00 - 14:00

                       Streda: 08:00 - 16:00

 

Obvodný lesný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/650 1970, 650 1971
Fax: 032/771 5698

Mobil: 0910 891 031
E-mail: olu.nm@3s.land.gov.sk
Web: http://www.lesnyurad.sk/index.php?choice=22&office=10

Úradné hodiny: Pondelok: 08:00 - 15:00

                           Streda: 08:00 - 16:00

                           Piatok: 08:00 - 14:00

            Utorok a Štvrtok: nestránkové dni

 

Obvodný pozemkový úrad

Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/650 1925, 1926, 1927, 1928
Fax: 032/7715699
E-mail: opu.nm@3s.land.gov.sk

Web: www.pozemkovyurad.sk

Úradné hodiny: Pondelok: 08:00 - 15:00

                       Utorok: nestránkový deň

                       Streda: 08:00 - 16:00

                       Štvrtok: nestránkový deň

                       Piatok: 08:00 - 14:00

 

Katastrálny úrad v Trenčíne - Správa katastra Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón:032/281 7271
Fax: 032/771 9472

E-mail: sknm@skgeodesy.sk

Web: www.skgeodesy.sk, www.katasterportal.sk

Úradné hodiny:

   Pondelok: 08:00 - 15:00 (pre verejnosť)
                  08:00 - 15:00 (podateľňa)
   Utorok: 08:00 - 15:00 (podateľňa)

   Streda: 08:00 - 17:00 (pre verejnosť)

               08:00 - 17:00 (podateľňa)
   Štvrtok: 08:00 - 15:00 (podateľňa)

   Piatok: 08:00 - 12:00 (pre verejnosť)

              08:00 - 14:00 (podateľňa)

 

Sociálna poisťovňa pobočka Trenčín - Vysunuté pracovisko NMnV

Hviezdoslavova 2254/36 (Dom štátnej správy)
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/771 2095 Nemocenské poistenie

                   744 0233 Lekárska posudková činnosť

                   771 8160 Dôchodkové poistenie

                   771 2055 Poistenie v nezamestnanosti a GP

                   771 9075 Poistné
Web: www.socpoist.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom

Tajovského 235/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/771 2546, 771 0021
Fax: 032/771 2546
E-mail: rvsnmo@svssr.sk
Web: www.svssr.sk

 

Okresná prokuratúra

Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/774 5314
Fax: 032/774 5329
Web:
www.genpro.gov.sk

Úradné hodiny: Pondelok - Piatok: 07:00 - 15:00

 

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/774 5250 (ústredňa, podateľňa)

E-mail: _SEKRETARIAT_OS_NM@justice.sk (sekretariát)
            podatelnaOSNM@justice.sk (podateľňa)

Web: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Okresny-sud-Nove-Mesto-nad

Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 08:00 - 14:30 (infocentrum)

                                                    07:00 - 15:00 (podateľňa)

                       Piatok: 08:00 - 11:30 (infocentrum)

                                  07:00 - 15:00 (podateľňa)