Kontakty

Mestský úrad

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Primátor

Ing. Jozef  Trstenský

032 7402 220

primator@nove-mesto.sk

Zástupkyňa primátora

Ing. Viera Vienerová

 032 7402 217

viera.vienerova@nove-mesto.sk

Zástupkyňa primátora

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

 032 7402 212

kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk

Sekretariát primátora

Alena Vaňková

032 7402 219

alena.vankova@nove-mesto.sk

 Hlavný kontrolór

Ing. Milan Bača

032 7402 215

milan.baca@nove-mesto.sk

Mestská polícia

Ing. Marián Ovšák

032 771 5561

marian.ovsak@nove-mesto.sk

 Prednosta MsÚ

Ing. Dušan Današ

032 7402 222

dusan.danas@nove-mesto.sk

Sekretariát prednostu MsÚ

Jaroslava Durcová

032 7402 224

jaroslava.durcova@nove-mesto.sk

Referát obrany, bezpečn...

Peter Munka

032 7402 412

peter.munka@nove-mesto.sk

 Správca počítač. Siete

Pavol Moravec

032 7402 417

pavol.moravec@nove-mesto.sk

Hospodár areálu AFC

Milan Dirnbach

032 771 2394

Prednosta SÚS

Ing. Miloslav Malík

032 7745 811

sus.nmnv@slovanet.sk

Oddelenie výstavby a rozvoja

Ing. Dušan Macúch

032 7402 322

Referát územného plánovania

Ing. Jozef Kováč

032 7402 318

jozef.kovac@nove-mesto.sk

Referát výstavby

Ľubomír Danáč

032 7402 318

lubomir.danac@nove-mesto.sk

Ing. Igor Ištok

032 7402 325
igor.istok@nove-mesto.sk

Referát stavebného poriadku

Jozef Juriga

032 7402 318

jozef.juriga@nove-mesto.sk

Referát verejného obstarávania

Ing. Miroslav Hikel

032 7402 305

miroslav.hikel@nove-mesto.sk

Referát evidencie stavieb

Vlasta Štefancová

032 7402 324

vlasta.stefancova@nove-mesto.sk

Referát životného prostredia

Ing. Zuzana Paučinová

032 7402 414

zuzana.paucinova@nove-mesto.sk

Referát dopravy, miest. komunikácií

Alena Rudyová

032 7402 415

alena.rudyova@nove-mesto.sk

Referát pre spracov. rozvoj. projektov mesta

Mgr. Katarína Pavlíčková

032 7402 116

katarina.pavlickova@nove-mesto.sk

Oddelenie práv. a správy majetku

Mgr. Tatiana Šusteková

032 7402 312

tatiana.sustekova@nove-mesto.sk

Referát správy majetku

Ing. Judita Jakubeová

032 7402 416

judita.jakubeova@nove-mesto.sk

Referát organizačný a hospodársky

Svetlana Kovačovicová

Mária Brázdovičová
Jozef Lysák

032 7402 116

svetlana.kovacovicova@

nove-mesto.sk

Referát evidencie obyvateľstva

Žaneta Heldesová

032 7402 123

zaneta.heldesovaz@nove-mesto.sk

Referát matriky

Barbora Sadloňová

032 7745 507

matrika.nmnv@mail.t-com.sk

Oddelenie školstva...

Mgr. Dušan Hevery

032 7402 120

dusan.hevery@nove-mesto.sk

Referát rozpočtu a financovania

Ing. Lýdia Minarovičová

032 7402 119
lydia.minarovicova@nove-mesto.sk

Referát sociálny a kultúry

Elena Pastieriková

032 7402 124

elena.pastierikova@nove-mesto.sk

Referát požiar. ochrany a BOZP

Bc. Rudolf Rzavský

032 7402 118
rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Vedúca oddelenia fin. a informačnej sústavy

Ing. Alžbeta Podhradská

032 7402 225

alzbeta.podhradska@nove-mesto.sk

Referát finančný a informačnej sústavy

Ing. Miroslav Trúsik

032 7402 317

miroslav.trusik@nove-mesto.sk

Zuzana Kolečanská

032 7402 319

zuzana.kolecanska@nove-mesto.sk

Referát PAM, fakturácie, ZPOZ

Ing. Dagmar Lišková

032 7402 315

dagmar.liskova@nove-mesto.sk

 Referát účtovníctva

Viera Heldesová

032 7402 133

viera.heldesovav@nove-mesto.sk

Referát správy daní

JUDr. Daniela Nemcová

032 7402 125

daniela.nemcova@nove-mesto.sk

Referát daní

Zdenka Hrehorová

 032 7402 122

zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk

Referát poplatkov za komunálne odpady

Oľga Holecová

032 7402 413  
olga.holecova@nove-mesto.sk

Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu

Lívia Ondrejičková  

032 7402 121

livia.ondrejickova@nove-mesto.sk

Zariadenie opatrov. služby

Margaréta Konečná

032 771 5424

Útulok pre bezdomovcov

Anton Blanár

032 771 7364