Kontakty

Pracoviská OR PZ Trenčín

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne má v Novom Meste nad Váhom nasledovné útvary PZ:

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom

Bzinská 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 0961 247 613

Fax: 0961 243 709

Núdzová linka: 158

Email: oonmnv@minv.sk

Web: www.policiasr.sk

 

Okresné riaditeľstvo PZ Nové Mesto nad Váhom

Riaditeľ: kpt. Mgr. Juraj Štilicha

Hviezdoslavova 39

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 0961 243 101

Fax: 0961 243 109

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne -
Oddelenie dokladov - Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom

 

Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 38, 39

evidencia motorových vozidiel: 0961 24 3535

oddelenie dopravných nehôd:

 

 

 

Úrad justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne

Odbor justičnej polície, vysunuté pracovisko NMnV

Odbor skráteného vyšetrovania, oddelenie skráteného vyšetrovania NMnV

Hviezdoslavova 38, 39

 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenčín: