Mestské médiá

Mestský rozhlas

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Mesto má vybudovanú vzdušnú sieť miestneho rozhlasu na podporných bodoch samostatných, na stĺpoch verejného osvetlenia a stĺpoch elektrického rozvodu cca 30 rokov. V súčasnosti je verejný rozhlas prevádzkovaný pravidelne 2x do týždňa pre oznamy mesta i PO a FO, prípadne sa využíva podľa potreby v rôznych naliehavých situáciách. Počuteľnosť zariadenia je rôzna, poväčšine však veľmi slabá.

 

Fotografie: