Mestské médiá

Mestská televízia

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

tv pohoda

 

TV Pohoda je občianska televízia - sledujú a svojimi príspevkami ju tvoria rozličné vekové a záujmové skupiny občanov okresného mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorí sú pripojení na káblovú distribučnú sieť.


Adresa:

TV POHODA - NTVS s.r.o.
M. R. Štefánika 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom


Riaditeľ:
Zdeněk Olaš

Kontaktná osoba: Silvia Ranušová

E-mail: tvpohoda@tvpohoda.sk

Telefón: 032 771 4700
             0905 944 700

Fax: 032 771 4700
Formy vysielania:
Televízne káblové rozvody (TKR), terestriálne MVDS 42 GHz
Dostupnosť na internete: www.tvpohoda.sk
Dĺžka vysielania: 24 hodín nonstop, v 2-hodinových vysielacích blokoch

Začiatok vysielania: od 1. septembra 2005
Pokrytie: Nové Mesto nad Váhom, Považany, Kálnica, Beckov, Rakoľuby, Kočovce, Beckovská Vieska, Hôrka a Hrádok