Mestské zastupiteľstvo

Poslanci MsZ

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

2010-2014  

Volebný obvod č.1

Viera Vienerová, Ing.
Anna Malovcová, Mgr.
Juraj Kazda, PhDr.
Marián Mora, MUDr.

Volebný obvod č.2

Tatiana Skovajsová, Mgr.
Alexander Koreň, PhDr.
Ján Kincel, Mgr.

Volebný obvod č.3

Dušan Ulahel, MUDr.
Kvetoslava Hejbalová, PhDr.
Miroslav Hrách
Eva Jurčová, RNDr.
Patrícia Maráková, PhDr.

Volebný obvod č.4

Peter Jakovlev, Ing.
Miloš Klčo
Tatiana Zajoncová

Volebný obvod č.5

Marián Topolčány, Ing.
Pavol Zábavčík, Ing.
Ľubomír Karaba, Ing.

Volebný obvod č.6

Milan Pašmík, MUDr.
Zuzana Mastráková, MUDr.
Peter Košnár, Ing.

Volebný obvod č.7

Jana Šteklerová, Mgr.
Ján Bielik, Doc.,MUDr.,CSc.
Ján Pavlovič, MUDr.
Ján Pavlíček, Mgr.
 

 

2006-2010  

Volebný obvod č.1

Juraj Kazda, PhDr.

Viera Vienerová, Ing.

Anna Malovcová, Mgr.

Macúch Branislav, Ing

Volebný obvod č.2

Alexander Koreň, PhDr.

Eva Stehlíková, MUDr.

Tatiana Skovajsová

Volebný obvod č.3

Mária Cagalová, JUDr.

Kvetoslava Hejbalová, PhDr.

Ivan Križan

Ivan Sadovský, Ing.

Ivan Machala, PhDr.

Volebný obvod č.4

Ján Bielik, Doc.,MUDr.,CSc.

Miroslav Zehetner, Ing.

Pavol Hauptvogl, MUDr.

Volebný obvod č.5

Marián Topolčány, Ing.

Vojtech Giertl

Ján Košťál

Volebný obvod č.6

Milan Pašmík, MUDr.

Marián Mora, MUDr.

Noman Ehsan, MUDr.

Volebný obvod č.7

Ján Pavlovič, MUDr.

Jana Šteklerová, Mgr.

Dušan Valovič

Jarmila Vidová, Ing.