Mestský úrad

Prednosta MsÚ

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Ing. Dušan Današ

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika


prístavba MsÚ (1. poschodie, č.d. 241)
Telefón:
+421(0)32 7402 222
E-mail: prednosta@nove-mesto.sk

 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta.

 

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:

Prednosta MsÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ, primátor mesta a úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov.

 

Zdroj: Organizačný poriadok MsÚ