Primátor mesta

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Ing. Jozef Trstenský

Mestský úrad

1. poschodie, č.d. 219
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
 

Telefón: +421(0)32 7402 220
E-mail: primator@nove-mesto.sk

 

Životopis:

Narodený: 22. decembra 1959 v Trenčíne

Trvalé bydlisko: Turecká č. 38 Nové Mesto nad Váhom

Rodinný stav: ženatý (manželka Ľubomíra Trstenská) a jedno dieťa (Timea Trstenská)

Jazykové zručnosti: Ovláda aktívne ruský jazyk a pasívne nemecký jazyk.

Vzdelanie:

1975 - ZŠ - Nové Mesto nad Váhom

1979 - SPŠ - Nové Mesto nad Váhom

1983 - VŠE - Bratislava

Zamestnanie:

1983 - VZT a.s. - Nové Mesto nad Váhom

1992 - Daňový úrad - Nové Mesto nad Váhom

1996 - MsÚ - Nové Mesto nad Váhom

 

Fotografie: