Spoločný úrad samosprávy

dátum aktualizácie: 4.9.2012

 

Spoločný úrad samosprávy

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

 

Úradné hodiny v SÚS:

pondelok 8.00 - 14.30

streda      8.00 - 15.30

obedná prestávka 11.15.-12.15

 

www.ounm.sk

 

Spoločný úrad samosprávy (SÚS) v Novom Meste nad Váhom si zriadili obce okresu Nové Mesto nad Váhom: Beckov, Bošáca, Brunovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Hrachovište, Kálnica, Kočovce, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pobedím, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenčianske Bohuslavice, Vaďovce, Višňové a Zemianske Podhradie.

 

Spoločný úrad samosprávy slúži na zabezpečenie odborného výkonu činností, ktoré zo zákona pre svojich obyvateľov musia vykonávať obce. Jedná sa o prenesený výkon činností zo štátu na samosprávu v oblasti stavebného poriadku, pôžičiek pre občanov, právnické osoby a obce z fondu rozvoja bývania, odborná pomoc pre obce, školy a školské zariadenia prostredníctvom školského úradu ako aj tzv. originálne kompetencie obcí v činnosti opatrovateľskej služby.

 

Fotografie: