Mestské zastupiteľstvo

Volebné obvody

 

Volebný obvod č.1 

Volebný obvod č.2 

Volebný obvod č.3 

Volebný obvod č.4  

Volebný obvod č.5

Volebný obvod č.6

Volebný obvod č.7

 

Ulice vo volebnom obvode č.1

Banská,
Bočná,

Brigádnická, 

Budovateľská, 

Ctiborova,

Dolná, 

Fándlyho,

Jarná, Južná,

Kočovská,

Kpt. Nálepku,

Krajná,

Krátka,

Krčméryho,

Letná,

Lipová,

Malá,

Martina Rázusa,

Piešťanská,

Priemyselná,

Samuela Jurkoviča,

Slnečná,

Stredná,

Tichá,

Vinohradnícka,

Vysoká,

Zelená,

Železničná

 

Ulice vo volebnom obvode č.2

Langsfeldova,

Považská,

Sasinkova,

Šoltésovej,

Tematínska

 

Ulice vo volebnom obvode č.3

J. Kollára,

Jasná,

Javorinská,

Juraja Kréna,

Jánošíkova,

Kamenná,

Karpatská,

Kuzmányho,

Lesnícka,

Moyzesova,

Poľovnícka,

SNP,

Stromová,

Šafárikova,

Športová

 

Ulice vo volebnom obvode č.4

1.mája,

Bajzova,

Bernolákova,

Bratislavská,

Čachtická,

Čsl. armády,

D. Štubňu,

Fraňa Kráľa,

Hurbanova,

J. Hašku,

J. Weisseho,

Jesenského,

Jilemnického,

Júliusa Gábriša,

Komenského,

M. R. Štefánika,

Michala Chrásteka,

Námestie Slobody,

Nová,

Obrancov mieru,

Palkovičova,

Partizánska,

Petra Matejku,

Svätoplukova,

Škultétyho,

Štúrova

 

Ulice vo volebnom obvode č.5

Benkova,

Dibrovova,

Dukelská,

Hollého,

Hviezdoslavova,

Inovecká,

Kmeťova,

Kpt.uhra,

Železničný uzol

 

Ulice vo volebnom obvode č.6

Sládkoviča,

Bzinská,

Dr. I. Markoviča,

Hečkova,

Holubyho,

Klčové,

Kukučínova,

Ondreja Plachého,

Royova,

Severná,

Tajovského,

Vajanského,

Záhradnícka

 

Ulice vo volebnom obvode č.7

Beckovská,

Bohuslavická,

Bošácka,

Čulenova,

Haluzická,

Izbická,

Košikárska,

Kvetinová,

Ľ. Podjavorinskej,

Lieskovská,

Malinovského,

Mlynská,

Mnešická,

Mostová,

Odborárska,

Poľná,

Riečna,

Robotnícka,

Ružová,

Rybárska,

Sadová,

Slovanská,

Srnianska,

Tehelná,

Trenčianska,

Turecká,

Tušková,

Záhradná

Pri vode

Pri záhradách

Pri Klanečnici

 

Volebné obvody