Cenník

Cenník služieb TSM

Parkovisko

za 1h parkovania - ul Komenského 0,33 €
                           - ul. Weisseho 0,33 €
Zimný štadión
prenájom - 1h 99,58 €
verejné korčuľovanie - dospelí 0,99 €
                               - deti 0,66 €
                               - doprovod 0,33 €
                               - brúsenie 1,66 €
   
Trhovisko Po-Pi-So Ut-St-Št
prenájom predajnej plochy 1 m2 1,33 € 0,99
stôl nekrytý / 1 deň 3,98 € 3,65 €
stôl krytý / 1 deň 5,64 € 4,65 €
   
Plagátová služba *  
Plagát 1 ks do 0,5 m2 2,42 €
Za každý ďalší 0,5 m2 2,42 €
   
Pohrebníctvo - prenájom hrobového miesta (5 rokov)
urnová schránka 3,98 €
jednohrob 4,98 €
dvojhrob 9,96 €
hrobka 19,92 €
Mestské WC  
Pisoár 0,10 €
Kabínka 0,17 €

Ceny sú platné od 8. 8. 2008

 

Pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinných domoch a v bytových domoch KBV je sadzba poplatku vo výške

19,25 € osoba/rok.

Pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 580,- Sk za osobu a rok na prvé štyri osoby a 6,3 € za osobu a rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti.

 

Pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade rekreačnej oblasti Zelená voda a nemá v Novom Meste nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt, je  poplatok 39,83 €/rok.

 

Objem zbernej nádoby Frekvencia odvozu Poplatok v Sk/rok

110 l nádoba

1x za týždeň

2x za týždeň

1x za 2 týždne

2.113,- Sk/rok

4.226,- Sk/rok

1.057,- Sk/rok

240 l nádoba

1x za týždeň

2x za týždeň

4.610,- Sk/rok

9.220,- Sk/rok

1100 l nádoba

1x za týždeň

2x za týždeň

1x za 2 týždne

 

21.130,- Sk/rok

42.260,- Sk/rok

10.565,- Sk/rok