Separovaný zber

 

POPIS ODPADOV  - čo kde patrí

  Čo kam dávame

Patrí sem:    ÁNO

Patrí sem:     NIE

Papier

List, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, telefónny zoznam, plagát, lístky, pohľadnica, zakladač, baliaci a krepový papier, papierový obal a vrecko, krabička, kartón, lepenka, počítačový papier, atď

Papier potiahnutý fóliou (viacvrstvový obal od džúsu alebo mlieka, šumienka, káva, ...), použitá papierová vreckovka, servítok a hygienická vložka, znečistený papier (napr. maslom, džemom, atď.), vata, obaly od sladkostí a slaností, atď

Plasty

fľaštičky od kozmetic. a čistiacich prípravkov, fľaše od nealko nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly z kozmetic. produktov, Hrubo znečistené plasty  viacvrstvové obaly (napr. od kávy, kakaa, vreckových polievok, pudingov), podlahové krytiny, guma, molitan, TETRAPAKY: obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína

Sklo

Sklená fľaša, pohár, fľaštičky... Modré sklo, žiarovky, žiarivky, neónky, drátené sklo, plexisklo, autosklo, zrkadlo, keramika, porcelán, teplomer, TV obrazovky, víčko od pohára,  sklenené črepy ...

Kovové obaly 

Prázdne železné kovové obaly,  kovové veká, víčka, , obaly od sprejov ,   nápojová plechovka, konzerva, vrchnáčik od fľaše, Kovy hrubo znečistené zbytkami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, viacvrstvové obaly, železný šrot, drôty....

Bioodpad

Zvyšky ovocia, kvety, znečistená zelenina, tráva, lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a hobliny, konáre, kmene stromov Šupky z južného ovocia, mäsité zvyšky (šunka, saláma, hydina, paštéta), odpad z kuchýň,  kosti, kameň, obväzy

Objemný odpad

starý nábytok, umývadlá, radiátory, bytové jadrá, kuchynské linky, koberce, sanitárna technika opotreb. pneumatiky atď. Papier, plast, kov, sklo, bioodpad, batéria, textil, ...

 

Zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu prebieha 1x v mesiaci a to vždy prvý pracovný deň v mesiaci.

 

PONDELOK O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Sadová, Kvetinová, Odborárska, Beckovská, Riečna, Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Malinovského, Vajanského

 

STREDA Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná,
S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku, Fándlyho, Čachtická

 

PIATOK Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinská, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsveldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Fr. Kráľa, Bernolákova, Bratislavská, Stromová,
Svätoplukova, Hviezdoslavova, Poľná, Štúrova, Bzinská, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka