Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
ulice mesta 1
logo 1
1
header
 

Fotogaléria ulíc v Novom Meste nad Váhom - 2011

naspat naspäť

(fotogaléria ulíc - 2008)

     
1. Mája A. Sládkoviča Bajzova Banská Beckovská Benkova
           

 

 

Bernolákova Bočná Bohuslavická Bošácka Bratislavská Brigádnická
           

   

 

Budovateľská Bzinská Cádrova Ctiborova Čachtická Čsl. Armády
           

Čulenova D. Štubňu Dolná Dr. I. Markoviča Dubčekova Dukelská
           

Fándlyho Fraňa Kráľa Dibrovova Haluzická Hečkova Hollého
           
 

Holubyho Hrušovského Hurbanova Hviezdoslavova Inovecká  Izbická
           

 

 
J. Hašku J. Kollára J. Kréna J. Weisseho Jánošíkova Jarná
           

Jasná Javorinská Jesenského Jilemnického Júliusa Gábriša Južná
           

Kamenná Karpatská Klčové Kmeťova Kočovská Komenského
           

 
Košikárska kpt. Nálepku kpt. Uhra Krajná Krátka Krčméryho
           

   

Kukučínova Kuzmányho Kvetinová Ľ. Podjavorinskej Langsfeldova Lesnícka
           

Letná Lieskovská Lipová Malá Malinovského Martina Rázusa
           

Medňanského Michala Chrásteka M.R.Štefánika Mlynská Mnešická Mostová
           
 

Moyzesova Námestie Slobody Nová O. Plachého Obrancov mieru Odborárska
           
 

Palkovičova Partizánska Petra Matejku Piešťanská Poľná Poľovnícka
           
   

 
Považská Priemyselná Pyšného Riečna Riznerova Robotnícka
           
   

Pri Klanečnici Pri záhradách Pod zvonicou Royova Ružová Rybárska
           
 

Sadová Samuela Jurkoviča Sasinkova Severná Slnečná Slovanská
           

 
SNP Srnianska Stredná Stromová Svätoplukova Šafárikova
           

 

Škultétyho Šoltésovej Športová Štúrova Tajovského Tehelná
           

Tematínska Tichá Trenčianska Turecká Tušková Vajanského
           
   

Vápenka Vichtova Vinohradnícka Vysoká Záhradná Zelená
           
 

     

Rank SK

Google PageRank

 

Zelená voda Železničná        

 

Zatiaľ nezaradené:   

            

 

naspat naspäť

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec