Úvod

Upozornenie:

1. Táto časť vznikla s pomocou Bc. Adama Švarka, ktorý sa tejto téme venoval vo svojej bakalárskej práci na tému Posouzení možností ochrany obyvatelstva Nového Města nad Váhem při vzniku mimořádné situace nebo krizového stavu a bol ochotná podeliť sa svojou prácou s ostatnými uverejnením na tejto stránke. Ďakujem jemu a zároveň jeho informátorom z Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia v Novom Meste nad Váhom - Ing. Miroslavovi Sevaldovi a Petrovi Munkovi za informácie.

2. Text a fotografie boli čerpané aj z tohto webu - www.nmnv.sk.

3. Text je upravený a skrátený!!!

4. Zverejnené materiály a informácie majú informačný charakter.

5. Vpravo nájdete ďalšie Submenu k tejto téme.

 

  

 

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE

2–minútový kolísavý tón sirén
 

Varovný signál OHROZENIE VODOU 6 – minútový stály tón sirén
 

Signál KONIEC OHROZENIA 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania
 

! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 h preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania

DVOJMINÚTOVÝM STÁLYM TÓNOM SIRÉN.

 

O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

 

Viac info o Civilnej ochrane nájdete aj na mestskom webe:

http://www.nove-mesto.sk/civilna-ochrana/