Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

27.12.2010

footer
Okres Nové Mesto nad Váhom/Úrady

Volebné obdobie 2014-2018   

VO 2010-2014

VO 2006-2010

Obec Starosta obce

Kontakt na

OcÚ (MsÚ)

Beckov Karol Pavlovič

032 777 7125

beckov@ismo.sk

Bošáca Dušan Kochan

032 778 1225

obec@bosaca.sk

Brunovce Dušan Močko

032 779 7138

ObecBrunovce@stonline.sk

Bzince pod Javorinou Ing. Pavel Bahník

032 779 3272

bahnik@obecbzince.sk

Čachtice Anna Ištoková

032 740 10 25

obec@cachtice.sk

Častkovce Dušan Bublavý

032 779 4193

obec-castkovce@xnetpn.sk

Dolné Srnie Bc. Peter Petkov

032 779 2431

starosta@dolnesrnie.sk

Haluzice Miloš Madila 032 778 1236
Horná Streda Ľubomír Krajňanský

032 777 3113

obec@hornastreda.sk

Hôrka nad Váhom Peter Godál

032 779 8122

obec@horkanadvahom.sk

Hrádok Miloslav Margetin 032 777 6121 obec.hradok@stonline.sk
Hrachovište Mgr. Ján Kozár

032 779 0302

obecnyurad@hrachoviste.sk

Kálnica Ing. Miroslav Borcovan

032 779 8832

obec.kalnica@naex.sk

Kočovce Ing. Ján Tupý

032 779 8116

oukocovce@kocovce.sk

Lubina Milan Ostrovský

032 777 8175

starosta@obeclubina.sk

Lúka Vladimír Vöröš

033 773 0566

obecluka@stonline.sk

Modrová Mgr. Marián Lacko

033 778 5124

modrova@modrova.eu.sk

Modrovka PaedDr. Bohumír Potoček

033 778 5215

oumodrovka@stonline.sk

Moravské Lieskové Ing. Ľubomír Miklánek

032 779 2331

ocu@moravskelieskove.sk

Nová Bošáca Ján Jurika

032 778 0156

Nova.Bosaca@stonline.sk

Nová Lehota Bohuslav Plačko

033 778 9322

Obec.NovaLehota@stonline.sk

Nová Ves nad Váhom Ing. Pavol Pristaš 032 779 8264 pristas3@stonline.sk
Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozef Trstenský

032 7402 219

primator@nove-mesto.sk

Očkov Ing. Ľubica Hrušovská

032 779 4821

obec.ockov@stonline.sk

Pobedim Martin Lednický

032 779 4219

obec.pobedim@pobedim.sk

Podolie Mgr. Anna Čechvalová

032 779 4103

podolie@podolie.sk

Potvorice Ľubomír Malo 032 779 7126 ObecPotvorice@stonline.sk
Považany Ján Miklovič

032 779 7205

ocu@obec-povazany.sk

Stará Lehota Jaroslav Pikus 033 778 9324 StaraLehota@nextra.sk
Stará Turá Ing. Anna Halinárová

032 776 3002

msu@staratura.sk

Trenčianske Bohuslavice Mgr. Ľubomír Tinka

032 778 2233

OuTren.Bohuslavice@slovanet.sk

Vaďovce Alžbeta Tuková

032 779 0223

Vadovce@stonline.sk

Višňové Jaroslav Bača

032 778 7128

visnove@slovanet.sk

Zemianske Podhradie Slavomír Kusenda

032 778 1228

obec-zemianske.podhradie

@in.slovanet.sk

footer
PSČ miest a obcí
BECKOV 916 38
BOŠÁCA 913 07
BRUNOVCE 916 25
BZINCE POD JAVOR. 916 11
ČACHTICE 916 21
ČASTKOVCE 916 27
DOLNÉ SRNIE 916 41
HALUZICE 913 07
HÔRKA 916 32
HORNÁ STREDA 916 24
HRACHOVIŠTE 916 15
HRÁDOK 916 33
KÁLNICA 916 37
KOČOVCE 916 31
LUBINA 916 12
LÚKA 916 33
MODROVÁ 916 35
MODROVKA 916 35
MORAVSKÉ LIESKOVÉ 916 42
NOVÁ BOŠÁCA 913 08
NOVÁ LEHOTA 916 35
NOVÁ VES N.VÁH 916 31
NOVÉ MESTO N.VÁH 915 01
OČKOV 916 22
POBEDIM 916 23
PODOLIE 916 22
POTVORICE 916 25
POVAŽANY 916 26
STARÁ LEHOTA 916 35
STARÁ TURÁ 916 01
TRENČ. BOHUSLAVICE 913 06
VAĎOVCE 916 13
VIŠŇOVÉ 916 15
ZEMIAN. PODHRADIE

913 07

footer