Kontakty

Spoločný úrad samosprávy

dátum aktualizácie: 4.9.2012

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

 

Úradné hodiny pre klientov:

pondelok 8.00 - 14.30

streda      8.00 - 15.30

obedná prestávka 11.15.-12.15

 

E-mail: sus.nmnv@gmail.com

Fax: 032 7745 835

 

Útvar Funkcia Telefón

Štatutárny zástupca

Ing. Jozef Trstenský

primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom 032 7402 220

Prednosta

Ing. Miloslav Malík

prednosta Spoločného úradu samosprávy 032 7745 811

Sekretariát

Soňa Hrubá

personalistika a evidencia 032 7745 812
Miroslava Bulantová ekonomika a mzdy 032 7745 812

Stavebný poriadok

Ing. Miroslav Miklánek

vedúci obce: Považany, Potvorice, Brunovce, Horná Streda, Očkov, Častkovce, Modrová, Modrovka, Nová Lehota, Stará Lehota 032 7745 833
Ing. Elena Trnková referent obce:  Nové Mesto nad Váhom - PO 032 7745 831
Ing. Vlasta Čechová referent obce: Beckov, Nová Bošáca, Kálnica, Zemianske Podhradie, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom- FO 032 7745 813

Ing. Michal Horák

referent obce: Kočovce, Lúka, Hrádok, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom 032 7745 836

Ing. Milan Gergely

referent obce: Bzince, Moravské Lieskové, Podolie, Pobedim 032 7745 810

Ing. Lucia Homolová

referent obce: Višňové, Hrachovište, Lubina 032 7745 813

Opatrovateľská služba

Lenka Janetzká

vedúca 032 7745 832

Štátny fond rozvoja bývania

Michaela Nedbalová

referent 032 7745 832

Školský úrad

Mgr. Anna Šimanová

metodik 032 7745 830
Gabriela Janegová personalistika škôl 032 7745 830