Primátor mesta

Bývalí primátori mesta

 

Ing. Jozef Varta

jozef.varta@centrum.sk

Narodený: 19.7.1945 v Piešťanoch 
Rodinný stav:  ženatý, s manželkou Annou má 2 deti, žije v Novom Meste nad Váhom 
Vzdelanie: 
1961 - 1965  Stredná priemyselná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi
1965 - 1970  Vysoká škola ekonomická v Bratislave 

 

Zamestnanie a funkcie:
1970 -1974  Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom
1975 -1990  Drevina, Nové Mesto nad Váhom, ekonóm – zástupca riaditeľa závodu
1990           Zvolený za predsedu MSNV v Novom Meste nad Váhom
1991 - 1997 primátor mesta Nové Mesto nad Váhom
2003           prednosta Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom
2004 - 2006 prednosta Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom
  
Ďalšie funkcie:   
1991 - 1994 člen rady a predsedníctva ZMOS
1991 - 1996 podpredseda RZ MO Stredného Považia
od 1993       člen Klubu primátorov miest SR
1993 - 1999 člen Prezídia Klubu primátorov miest SR

od 2003       člen Prezídia Klubu primátorov miest SR

1995 - 1997 prezident Únie miest Slovenska
od 1997       čestný člen Únie miest Slovenska

 

zdroj: http://www.unia-miest.sk