Plynofikácia a rozvod tepla

 

 

Plynová kotolňa ul. Považská

 

 

K zásadným zmenám v zásobovaní zemným plynom prišlo v r. 1960 vybudovaním tzv. Považského plynovodu. Napájacia sieť mesta je cez VTL DN 500/64, DN 300/25, DN 200/25 a VVTL DN 80-150, systém plynofikácie mesta sa skladá z rozvodov NTL, STL, VTL a VVTL s profilom DN 80 až DN 500, systému regulačných staníc a dotláčacích regulačných staníc. Celková dĺžka rozvodov v meste je cca 48.000 m prevažne z ocele, novšie časti rozvodov sú vybudované na báze PE. V súčasnosti sa postupne vymieňajú NTL rozvody za rozvody STL.

 

Výroba a rozvod tepla a TÚV :

Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. prevádzkuje 17 tepelných zariadení vo vlastníctve mesta:

Plynová kotolňa ul. 1.mája 308

Plynová kotolňa ul. 1.mája 311

Plynová kotolňa ul. 1.mája 313

Plynová kotolňa ul. SNP 2206

Plynová kotolňa ul. Čachtická 730

Plynová kotolňa ul. M.R.Štefánika 811

Plynová kotolňa ul. M.R.Štefánika 815

Plynová kotolňa ul. Benkova 1266

Plynová kotolňa ul. Dibrovova 1916

Plynová kotolňa ul. Dibrovova 1940

Plynová kotolňa ul. Palkovičova 2069

Plynová kotolňa ul. Vajanského

Plynová kotolňa ul. Tematínska 2119

Plynová kotolňa ul. Športová 2345

Plynová kotolňa ul. Považská 2349

Plynová kotolňa ul. Krátka 2350