Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
ulice mesta 1
logo 1
1
header
 

Fotogaléria ulíc v Novom Meste nad Váhom - 2008

naspat naspäť

(fotogaléria ulíc - 2011) - TU

      
1. Mája A. Sládkoviča Bajzova Banská Beckovská Benkova
           
Bernolákova Bočná Bohuslavická Bošácka Bratislavská Brigádnická
           
 
Budovateľská Bzinská Cádrova Ctiborova Čachtická Čsl. Armády
           
 
Čulenova D. Štubňu Dolná Dr. I. Markoviča Dubčekova Dukelská
           
Fándlyho Fraňa Kráľa Gen. Dibrova Haluzická Hečkova Hollého
           
 
Holubyho Hrušovského Hurbanova Hviezdoslavova Inovecká  Izbická
           
J. Hašku J. Kollára J. Kréna J. Weisseho Jánošíkova Jarná
           
Jasná Javorinská Jesenského Jilemnického Júliusa Gábriša Južná
           
Kamenná Karpatská Klčové Kmeťova Kočovská Komenského
           
  
Košikárska kpt. Nálepku kpt. Uhra Krajná Krátka Krčméryho
           
Kukučínova Kuzmányho Kvetinová Ľ. Podjavorinskej Langsfeldova Lesnícka
           
Letná Lieskovská Lipová Malá Malinovského Martina Rázusa
           
 
Medňanského Michala Chrásteka M.R.Štefánika Mlynská Mnešická Mostová
           
Moyzesova Námestie Slobody Nová O. Plachého Obrancov mieru Odborárska
           
     
Palkovičova Partizánska Petra Matejku Piešťanská Poľná Poľovnícka
           
      
Považská Priemyselná Pyšného Riečna Riznerova Robotnícka
           
           
Pri Klanečnici Pri záhradách Pod zvonicou Royova Ružová Rybárska
           
S. Jurkoviča Sadová Sasinkova Severná Slnečná Slovanská
           
SNP Srnianska Stredná Stromová Svätoplukova Šafárikova
           
Škultétyho Šoltésovej Športová Štúrova Tajovského Tehelná
           
     
Tematínska Tichá Trenčianska Turecká Tušková Vajanského
           
 
Vápenka Vichtova Vinohradnícka Vysoká Záhradná Zelená
           
   

Rank SK

Google PageRank

Zelená voda I,II Železničná  

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec