Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer
O meste/Obyvateľstvo
 

V súčasnosti má Nové Mesto nad Váhom okolo 21 tisíc obyvateľov. Je hospodárskym a kultúrnym centrom podjavorinského kraja. Štruktúra obyvateľstva sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje hlavne obyvateľstvo slovenskej národnosti. V súčasnosti väčšina ľudí pracuje priemysle či službách. Posledné roky začalo obyvateľstvo pracovať aj v nových distribučných skladoch, ktoré boli postavené v blízkosti Nového Mesta nad Váhom.

 

Počet obyvateľov: 20 391 (k decembru 2007)

 

Narodilo sa: 166 z toho dievčat: 79 a chlapcov: 87

 

Zomrelo: 189 z toho 83 žien a 106 mužov

 

Prisťahovalo sa: 222 z toho 128 žien a 94 mužov

 

Odsťahovalo sa: 338 z toho 182 žien a 156 mužov

 

Národnosť: slovenská - 97,5%

                   česká - 1,5%

                   rómska - 1,5%

                   moravská - 0,2%

                   maďarská - 0,1%

                   ostatné - 0,2%

 

Vierovyznanie: Rímskokatolícka cirkev

                         Evanjelická cirkev augsburského vyznania

                         Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

                         ...

 

Počet obyvateľov: 21327 (muži 10335, ženy 10992)

0 - 14 rokov: 3574

Muži 15 - 59 rokov: 7014

Ženy 15 - 54 rokov: 6637

Muži 60+ rokov: 1416

Ženy 55+ rokov: 2544

Nezistený vek: 142

Predproduktívny vek: 16,8 %

Produktívny vek: 64 %

Poproduktívny vek: 18,6 %

 

(Pozn.: štatistiky sú zo sčítania obyvateľstva z roku 2001)

footer
Grafy

 

footer
Linky pre občanov

www.e-obce.sk (Informácie o obciach a mestách SR) 

www.obce.info (Informačný portál o obciach a mestách Slovenska)  
www.kataster.skgeodesy.sk/tn/ (Katastrálny úrad v Trenčíne) 
www.nrsr.sk (Národná rada SR) 

www.orsr.sk (Obchodný register SR) 
www.pravaspotrebitela.sk (Práva spotrebiteľa) 
www.shmu.sk (Predpoveď počasia) 
www.soi.sk (Slov. obch. inšpekcia) 
www.tsk.sk (Trenč. samospr. kraj)  
www.government.gov.sk (Úrad vlády SR)  

www.obcan.sk (Verej.inform. portál) 
www.zrsr.sk (Živnosten. register SR)

www.msbp-nm.sk (Mest.byt.podnik)

footer
Na stiahnutie

Graf počtu obyvateľov 

 

Nezamestnanosť v regióne NM  2008 (21 MB)

 

Sčítanie obyvateľstva r. 2001

 

Množstvo štatistických údajov zo sčítaní obyvateľstva z roku 2001

http://www.sodbtn.sk

 

footer