Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

O meste/Cestovný ruch/Zelená Voda/Voda

 

V súčasnosti poskytuje Nové mesto n/V svojim návštevníkom aj bohaté rekreačné využitie, a to najmä na vodnej ploche bývalých bagrovísk, kde vzniklo obľúbené rekreačné centrum Zelená voda. Návštevníci tam nájdu nielen možnosti ubytovania, stravovania a poskytovania ďalších služieb, ale najmä lákavú vodnú hladinu na vodné športy, prípadne na overenie svojich plaveckých alebo rybárskych schopností.

Priamo vodná plocha je vhodná na windsurfing alebo íné vodné športy. Prípadne máte možnosť požičať si vodné bicykle.

 

Lokalita Zelená voda bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2005 z 5. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb za vodu určenú (vhodnú) na kúpanie.

 

Štrkovisko Zelená voda je podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky evidované ako odkrytá podzemná voda. V § 3, ods. 3 vodného zákona je ustanovené, že podzemné vody po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti zostávajú i naďalej podzemnými vodami.

 

Vodu v jazere sleduje Úrad verejného zdravotníctva, ktorý na svojom webe zverejňuje pravidelné rozbory vody.

Viac na http://www.uvzsr.sk/

 

Klimatická oblasť

teplá klimatická oblasť s priemerne viac ako 50 letnými dňami za rok (letný deň je deň s denným maximom teploty vzduchu 25 °C a viac)

 

Priemerná teplota vody počas sezóny: 22,5 °C

footer

Foto

Kvalita vody na Zelenej vode podľa klasifikácie EÚ

Poloha Zelenej vody a miesta vhodné na kúpanie

footer

Info

Kompetentný orgán pre oblasť monitorovania kvality vody vhodnej na kúpanie:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Nemocničná 4

911 01 Trenčín 

tel.: 032/6509511

e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk

footer

Zdroj

www.uvzsr.sk
footer