Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby do Európskeho parlamentu v NM

 

volby europarlament

 

graf vysledkov volieb pre NM   podiel platnych hlasov   pocet platnych hlasov

Štatistiky pre mesto Nové Mesto nad Váhom

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 16 741

Počet platných hlasov spolu - 3 142

Účasť voličov vo voľbách - 19,64 %

Výsledky volieb v jednotlivých obciach obvodu NM excel vysledky

zdroj: www.statistics.sk

 

 

Účasťou vo voľbách do EP rozhodnete, kto ovplyvní vašu budúcnosť a každodenný život takmer 500 miliónov európskych spoluobčanov. Ak to netrápi vás, rozhodne niekto iný – a vyberie vašich zástupcov do jediného priamo voleného celoeurópskeho zhromaždenia. Zvolení poslanci Európskeho parlamentu budú formovať budúcnosť Európy nasledujúcich päť rokov. Postarajte sa, aby Európa bola taká, akú ju chcete mať. Kto nevolí, nech sa nesťažuje.

 

Zákon č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu bol prijatý 10. júla 2003. Bol zmenený zákonmi č. 515/2003 Z.z., 324/2004 Z.z., 464/2005 Z.z. a 788/2008.

vlajka SR   vlajka EU

 

Práva voličov:

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky a občania iných členských štátov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu, majú právo voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky. Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Ďalšie informácie:

V prvý júnový týždeň si občania EÚ zvolia nových europoslancov. Hoci pre voľby do Európskeho parlamentu neexistuje jeden volebný zákon a detaily si určuje každá krajina zvlášť, isté základné pravidlá jestvujú.

 

Poslanci musia byť volení vo všeobecných slobodných voľbách tajným hlasovaním za použitia pomerného systému volieb. Každá krajina sa navyše môže rozhodnúť, koľko bude mať volebných obvodov. V prípade Slovenska je to jeden.

 

Štáty si tiež môžu určiť prah zvoliteľnosti, ktorý však nemôže byť väčší než 5 percent, čo presne platí na Slovensku.

 

Občania majú možnosť hlasovať v miestnych a európskych voľbách aj v krajine EÚ, ktorej nie som občanom, no kde bývam. Ide napríklad o Slováka s trvalým pobytom vo Veľkej Británii.

 

Informácie pre voliča:

1. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

2. Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky,  prázdnu obálku opatrenú odtlačkom pečiatky obce a odoberie sa do priestoru, určeného na úpravu lístkov.

3. Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u 2 kandidátov vyznačiť, ktorým kandidátom dáva prednosť.

 

Č.k.l - Číslo kandidátnej listiny

 

Č.k.l Logo Strany s linkami webov
1 HZS

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2 SaS

Sloboda a solidarita

3 SMER-SD

SMER - sociálna demokracia

4 Strana Zelených

Strana Zelených

5 SDKÚ-DS

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

6 DS

Demokratická strana

7 Misia 21

Misia 21 - Nová kresťanská demokracia

8 ASV

Agrárna strana vidieka

9

OKS

Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana

10 SMK

Strana maďarskej koalície

11 KSS

Komunistická strana Slovenska

12  

Rómska iniciatíva Slovenska

13 SNS

Slovenská národná strana

14 Liga

Liga - Občiansko-liberálna strana

15 SDL

Strana demokratickej ľavice

16 SF

Slobodné fórum

17 KDH

Kresťanskodemokratické hnutie

 

footer
Dátum volieb

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali v sobotu 6. júna 2009

footer
Zoznam kandidátov do EP

Agrárna strana vidieka

1. Peter Kopecký,
2. Jozef Viglaský
3. Jarmila Eftimová
4. Alica Vidličková

 

Demokratická strana

1. Branislav Hochel
2. Pavel Titl
3. Peter Hríb
4. Štefan Dutko
5. Peter Jurík
6. Jozef Vachálek
7. Tibor Brics
8. Taťjana Štefanovičová
9. Mária Eperješiová
10. Vladimír Kokolevský
11. Ivan Barin
12. Vladimíra Aronová

 

Komunist. strana Slovenska

1. Juraj Brecko
2. Karol Ondriaš
3. Anna Sotáková
4. Vladimír Chlebo
5. Branislav Rusiňák
6. Štefan Borovský
7. Michal Kotian
8. Pavol Suško
9. Ľubica Kleniarová
10. Juraj Lazarčík
11. Rastislav Kopecký
12. Miroslav Pomajdík

 

Konzervatív. demokrati Slovenska

1. Vladimír Palko
2. Peter Osuský
3. Alojz Rakús
4. Tibor Takáč
5. František Mikloško
6. Pavol Minárik
7. Svetozár Gavora
8. Rudolf Bauer
9. Mária Majdová
10. Andrej Pavlík
11. Marcela Pčolinská
12. Karol Jadaš
13. Peter Jeseňák

 

Kresťanskodemokratické hnutie

1. Martin Fronc
2. Ján Hudacký
3. Anna Záborská
4. Miroslav Mikolášik
5. Ján Vančo
6. Peter Lenč
7. Renáta Ocilková
8. Pavol Kossey
9. Martin Hladký
10. Martin Krajčovič
11. Martin Kalafut
12. Jozef Bobík
13. Ján Morovič

 

LIGA, občiansko-liberálna strana

1. Michal Havran
2. Martina Čierna
3. Michal Géci
4. Ľuboš Jelačič
5. Štefan Jakabovič
6. Peter Lichner
7. Ľubica Šipulová
8. Viliam Ďuriš
9. Antonia Bjaloňová
10. Martin Harach
11. Eleonóra Strapcová
12. Alexander Kečkeméthy
13. Ján Paprčka

 

ĽS - HZDS

1. Sergej Kozlík
2. Peter Baco
3. Irena Belohorská
4. Ivana Kapráliková
5. Diana Štrofová
6. Ján Kovarčík
7. Jaroslav Jaduš
8. Jaroslav Ďaďo
9. Pavol Krištof
10. Beáta Sániová
11. Jana Kandráčová
12. Igor Liška
13. Ladislav Kokoška

 

MISIA 21

1. Richard Schneider

 

Rómska iniciatíva Slovenska

1. Ján Blaščák

 

Sloboda a Solidarita

1. Ján Oravec
2. Emil Burák
3. Katarína Majdlenová
4. Richard Švihura
5. Szilárd Somogyi
6. Jozef Rajtár
7. Katarína Sliviaková
8. Richard Fekete
9. Karol Kyslan
10. Renáta Kaščáková
11. Michal Matoušek
12. Jozef Mihál
13. Robert Mistrík

 

Slobodné fórum

1. Milan Izák
2. Ľudmila Farkašovská
3. Mária Lévyová
4. Miriam Repáková
5. Milan Plačko
6. Alexandra Pafčová
7. Peter Lukáč
8. Kvetoslava Matlovičová
9. Katarína Cselovszká
10. Ľubomír Malák
11. Jozef Dušenka
12. Jana Kordiaková
13. Radomír Szabó

 

SDKÚ

1. Eduard Kukan
2. Peter Šťastný
3. Milan Gaľa
4. Pavol Kubovič
5. Jarmila Tkáčová
6. Zita Pleštinská
7. Juraj Šváč
8. Marián Török
9. Júlia Hurná
10. Eugen Szép
11. Alexander Slafkovský
12. Štefan Mikula

 

Slovenská národná strana

1. Dušan Švantner
2. Jaroslav Paška
3. Vladimír Čečot
4. Daniel Klačko
5. Tatiana Poliaková
6. Štefan Zelník
7. Rafael Rafaj
8. Emil Vestenický
9. Augustín Jozef Lang
10. Vladislav Bachár
11. Roman Stopka
12. Ján Stanecký
13. Stanislav Čečko

 

SMER - SD

1. Boris Zala
2. Vladimír Maňka
3. Monika Flašíková-Beňová
4. Monika Smolková
5. Katarína Neveďalová
6. Alexander Kurtanský
7. Peter Hanulík
8. Gabriela Kečkéšová
9. Peter Markovič
10. Jozef Štrba
11. Vladislav Petráš
12. Svetlana Pavlovičová
13. Milan Magát

 

Strana demokratickej ľavice

1. Štefan Horváth
2. Juraj Ontolčík
3. Ibrahim Maiga
4. Brian Lurie
5. Martin Ožvald
6. Roman Ježko
7. Jaroslav Badinka
8. Michal Labuda
9. Silvia Cukrovaná
10. Lucia Záhumenská
11. Rita Wagnerová
12. Ondrej Mularčík
13. Miroslava Šuttová

 

Strana maďarskej koalície

1. Edit Bauer
2. Alajos Mészáros
3. Attila Lancz
4. Sándor Albert
5. Szabolcs Hodosy
6. Zoltán Bara
7. Gábor Klenovics
8. Zsuzsanna Andrássy
9. Pál Banai Tóth
10. Béla Keszegh
11. Csaba Cúth
12. Július Slovák
13. Gergely Agócs

 

Strana zelených

1. Jana Budáčová
2. Eduard Chmelár
3. Oľga Pietruchová
4. Miroslav Král
5. Eva Drozdová
6. Juraj Mesík
7. Ľubica Trubíniová
8. Miroslav Gálik
9. Mária Kuriačková
10. Milan Barlog
11. Anna Fábryová
12. Peter Nováčik
13. Diana Chladeková

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec