Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

volby do TSK

Dňa 14. novembra 2009 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška.

============================================

Výsledky 2. kola volieb do TSK (voľba predsedu):

Účasť voličov v TSK - 15.77 %

Pavol Sedláček- Smer-SD, ĽS-HZDS - 45613 hlasov - 59,08 %

Martin Fedor- SDKÚ-DS, KDH, SaS, OKS - 31588 hlasov - 40,92 %

Predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stáva staronový predseda PAVOL SEDLÁČEK.

Oficiálne výsledky potvrdí v nedeľu Ústredná voleb. komisia.

zdroj: www.volbysr.sk

============================================

Do 2. kola volieb za predsedu TSK postupuje:

Martin Fedor Mgr., MEconSc.,

35r., poslanec NR SR, Trenčianske Teplice, Pod Klepáčom 412/23, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana

Pavol Sedláček MUDr., MPH

59r., lekár, Trenčín, I. Krasku 669/6, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

============================================

Výsledky volieb do samosprávnych krajov (do TSK):

Občania vo volebnom obvode č. 4 Nové Mesto nad Váhom si zvolili nasledujúcich 5 poslancov do zastupiteľstva v TSK:

   Jozef Trstenský - 3021 hlasov

   Anna Halinárová - 2575 hlasov

   Dušan Bublavý - 2430 hlasov

   Juraj Gavač - 1850 hlasov

   Noman Ehsan - 1689 hlasov

Účasť voličov vo voleb. obvode Nové Mesto n.V. 16,62 %.

Účasť voličov v Trenčianskom kraji - 20,59 %.

Keďže nový predseda nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov vo voľbách, bude sa rozhodovať o 2 týždne medzi Pavlom Sedláčkom (45,55 % platných hlasov v 1. kole) a Martinom Fedorom (29,72 % platných hlasov v 1. kole). Ospravedlňujem sa za chybu, ktorú som tu uviedol predtým.

Grafy a štatistiky:

vysledky graf   vysledky

zdroj: www.volbysr.sk

============================================

 

oznam o volbach logo TSK

Oznam o voľbách do orgánov TSK

Logo TSK

              

Informácie pre voliča:

1. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca.

2. Vo volebnej miestnosti dostane volič 2 hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

3. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pod menom kandidáta.

4. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu TSK môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

5. Na hlasovacom lístku lístku na voľbu poslancov zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených.

6. Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

 

Volebný obvod 4 - Nové Mesto nad Váhom

 

Zapisovateľka obvodnej volebnej komisie:
Ing. Silvia Judinyová

032/6555 755
0905 794 739
kanc.č. 765

silvia.judinyova@tsk.sk

footer
Dátum volieb

1. kolo volieb do orgánov TSK sa konali v

14. novembra 2009

2. kolo volieb do orgánov TSK (iba voľba predsedu) sa konalo

28. novembra 2009

footer
Na stiahnutie

Voľby do samosprávnych krajov - zákon č. 303/2001 pdf

Zoznam kandidátov na poslancov z NM obvodu pdf

Zastupiteľstvo TSK pdf

Zoznam kandidátov na predsedu TSK pdf

zdroj: www.tsk.sk

footer
Informácie

Vo volebnom obvode sa volí:

5 poslancov

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Stredná odborná škola

Weisseho 1

Nové Mesto nad Váhom

 

Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja:

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí 45 poslancov. Pre voľby predsedu tvorí Trenčiansky samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

footer
Zoznam kandidátov za obvod č. 4
 1. Oľga Áčová
 2. Stanislav Baláž
 3. Erika Bieliková, Mgr.
 4. Ján Blaško
 5. Miroslav Brdo
 6. Dušan Bublavý, Bc.
 7. Mária Cagalová, JUDr.
 8. Marián Čepák, Ing.
 9. Miloš Dedík
 10. Ivan Durec
 11. Noman Ehsan, MUDr.
 12. Andrej Fedorko, Ing.
 13. Erik Gašparík, Ing.
 14. Juraj Gavač, Ing.
 15. Anna Halinárová, Ing.
 16. Pavol Hladký
 17. Juraj Hlatký, RNDr., CSc.
 18. Jozefína Hrkotová, Ing.
 19. Ľubomír Karaba, Ing.
 20. Juraj Kazda, PhDr.
 21. Radovan Kazda, Ing.
 22. Roman Kozáček, Ing.
 23. Ivan Križan
 24. Jozef Kukuča, MUDr.
 25. Marián Lacko, Mgr.
 26. Bohumil Mihálik, Ing.
 27. Ján Miklovič
 28. Marián Mora, MUDr.
 29. Viliam Muth, Mgr.
 30. Peter Nováčik, Ing.
 31. Slavomir Ondko
 32. Milan Pašmik, MUDr.
 33. Ján Pavlovič, MUDr.
 34. Peter Petkov, Ing.
 35. Ľubomír Roháček
 36. Ivan Sadovský, Ing.
 37. Radoslav Sedlák, Mgr.
 38. Eva Seifertová, Ing.
 39. Miroslav Topolčány, Ing.
 40. Jozef Trstenský, Ing.
 41. Jozef Valovič
 42. Jarmila Vidová, Ing.
 43. Blažena Žákovicová, Mgr.
footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec