Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby prezidenta SR v Novom Meste nad Váh.

 

prezidentske volby

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení voľbyvlajka prezidenta Slovenskej republiky, ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov č. 1/2009 Z.z., bol určený termín konania voľby na sobotu 21. marca 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa bude konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Voľby prezidenta SR sa uskutočňujú v zmysle zákona 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
Mestský úrad pri príprave volieb postupuje v zmysle citovaného zákona. Medzi prvé úlohy, ktoré vyplynuli zo zákona pre mesto je vytvorenie volebných okrskov / § 3 odst. 2 / a určenie zapisovateľov v jednotlivých okrskoch, ktorých vymenováva primátor mesta. Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania okrskovej volebnej komisie

Výsledky 1. kola prezidentských volieb

vo volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom:

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch:74 545

Počet platných hlasov: 33 400

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:

       Dagmara Bollová: 658vysledky

         Ivan Gašparovič: 18 914

         Zuzana Martináková: 2 026

         Milan Melník: 1 005

         František Mikloško: 1 266

         Iveta Radičová: 9 120

         Milan Sidor: 411

Účasť voličov vo voľbe v % 45,29

Do 2. kola volieb, ktoré sa bude konať 4. apríla 2009 postupuje I. Gašparovič a I.Radičová.         (zdroj:volbysr.sk)

 

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

vo volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom:

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch: 74 758

Počet platných hlasov: 39 083

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:graf vysledky

         Ivan Gašparovič: 27 101

         Iveta Radičová: 11 982

Gasparovic

Účasť voličov vo voľbe: 52,72 %

Víťazom volieb a staronovým prezidentom SR sa stal Ivan Gašparovič.  (zdroj:volbysr.sk)

footer
Dátum volieb

Voľby prezidenta SR
sa konali

4. apríla 2009

footer
Kandidáti na prezidenta SR

Ivan Gašparovič - SMER-SD a SNS

Ivan Gasparovic

Iveta Radičová - SDKÚ, KDH a SMK

Iveta Radičová

 

Postúpili do 2.kola

 

Zuzana Martináková - SF

Zuzana Martináková

Milan Melník - HZDS

Milan Melník

František Mikloško - KDS

František Mikloško

Dagmar Bollová - nezávislá

Dagmar Bollová

Milan Sidor - KSS

Milan Sidor

* Fotografie sú použité z Webnoviny.sk!

Viac informácií o kandidátoch kliknutím na fotografie

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec