Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

volby do organov TSK 2013

Dňa 9. novembra 2013 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška.


Výsledky volieb do orgánov TSK:

Občania si vo volebnom obvode č. 4 Nové Mesto nad Váhom zvolili nasledujúcich 5 poslancov do zastupiteľstva v TSK:

   Jozef Trstenský - 3 292 hlasov - SMER-SD

   Dušan Bublavý - 2 805 hlasov - SMER-SD

   Ján Bielik - 2 552 hlasov - KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST-

                                              HÍD, SDKÚ-DS

   Anna Halinárová - 2 230 hlasov - SMER-SD

   Kvetoslava Hejbalová - 1 943 hlasov - SMER-SD

 

Účasť voličov vo voleb. obvode Nové Mesto n.V. 14,6 %.

Účasť voličov v Trenčianskom kraji - 17,37 %.

Účasť voličov za Slovenskú republiku - 20,11 %.

 

Predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stal už v 1. kole JAROSLAV BAŠKA (SMER-SD), ktorý získal v Trenčianskom kraji väčšinu hlasov - 43 745 platných hlasov (53,45 %), z toho vo volebnom obvode č. 4 Nové Mesto nad Váhom získal 4 121 hlasov (57,31 %).

 

Výsledky volieb podľa jednotlivých obcí nájdete na tomto odkaze: http://osk2013.statistics.sk/VUC/Tabulka11_sk.html

 

Grafy s počtom hlasov pre jednotlivých kandidátov na predsedu TSK a poslancov zastupiteľstva TSK z volebného obvodu č. 4:

  

 

Kartogram s volebnou účasťou v jednotlivých samosprávnych krajoch:

 

zdroj: www.osk2013.statistics.sk


Informácie pre voliča:

1. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca.

2. Vo volebnej miestnosti dostane volič 2 hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

3. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pod menom kandidáta.

4. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu TSK môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

5. Na hlasovacom lístku lístku na voľbu poslancov zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených.

6. Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

 

Volebný obvod 4 - Nové Mesto nad Váhom

Zapisovateľka obvodnej volebnej komisie:
Ing. Silvia Judinyová

032/6555 755
0901 918 198

silvia.judinyova@tsk.sk


Kandidáti na predsedu TSK za volebný obvod Nové Mesto nad Váhom:

Jaroslav Baška (Smer)

Marián Herdel (nezávislý)

Jozef Lohyňa (SDKÚ, KDH, SaS, Most, OKS, Nova)

Peter Palko (KSS)

Juraj Smatana (Zmena zdola)

Ľubomír Žabár (nezávislý)

 

Kandidáti na poslancov zastupiteľstva TSK za VO Nové Mesto nad Váhom:

1. Radovan Ammer, MUDr., 57 r., lekár, Stará Turá, 8. apríla 770, ĽS-HZDS

2. Stanislav Baláž, 49 r., robotník, Moravské Lieskové 1351, KSS

3. Dušan Bezák, 39 r., manažér, Dolné Srnie 141, KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA-Dohoda (D. Lipšic), SaS, OKS

4. Ján Bielik, doc., MUDr., CSc., 58 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, Bernolákova 12A, KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA-Dohoda (D. Lipšic), SaS, OKS

5. Ján Blaško, 38 r., skladník, Stará Turá, Hurbanova 156/68, KSS

6. Dušan Bublavý, Mgr., 49 r., poslanec NR SR, Častkovce 306, SMER-SD

7. Daniel Cibulka, 47 r., kuchár, Považany 45, SNS

8. Noman Ehsan, MUDr., 50 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, M. Rázusa 12, SMER-SD

9. Vladimír Fraňo, JUDr., 36 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom, Turecká 2589/34, SNS

10. Juraj Gavač, Ing., 49 r., technik, Stará Turá, SNP 3/8,

KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA-Dohoda (D. Lipšic), SaS, OKS

11. Anna Halinárová, Ing., 56 r., prednostka obvodného úradu, Stará Turá, SNP 265/9, SMER-SD

12. Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 58 r., zástupca primátora, Nové Mesto nad Váhom, Javorinská 400/10, SMER-SD

13. Katarína Juríková, 34 r., skladník, Nové Mesto nad Váhom, Karpatská 32, SNS

14. Alexander Koreň, PhDr., 58 r., živnostník, Nové Mesto nad Váhom, Tematínska 13, ĽS-HZDS

15. Ľuboš Masár, 32 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Považská 1978/2, SNS

16. Marián Mora, MUDr., 42 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, Južná 7, ĽS-HZDS

17. Katarína Okrucká, 31 r., predavačka, Bzince pod Javorinou 575, KSS

18. Katarína Pagáčová, Ing., 27 r., ekonómka, Stará Turá, Dibrovova 243/6, nezávislý kandidát

19. Radoslav Rojko, 21 r., študent, Lubina 171, SNS

20. Jozef Trstenský, Ing., 53 r., primátor, Nové Mesto nad Váhom, Turecká 2543/38, SMER-SD

21. Marcel Urban, 31 r., pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, Lúka 265, ĽS Naše Slovensko

22. Viera Vienerová, Ing., 61 r., zástupkyňa primátora, Nové Mesto nad Váhom, Lipová 6, ĽS-HZDS

23. Blažena Žákovicová, Mgr., 63 r., dôchodkyňa, Moravské Lieskové 324, KSS

footer
Dátum volieb

logo TSK

Voľby do orgánov TSK sa konali

9. novembra 2013

footer
Na stiahnutie

Zákon č. 303/2001 o voľbách do samosprávnych krajov pdf

 

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - zákon č. 191/2013 pdf

Zoznam kandidátov na poslancov z NM obvodu pdf

Zoznam kandidátov na predsedu TSK pdf

zdroj: www.tsk.sk

footer
Informácie

Vo volebnom obvode sa volí:

5 poslancov

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Stredná odborná škola

Weisseho 1

Nové Mesto nad Váhom

 

Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja:

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí 45 poslancov. Pre voľby predsedu tvorí Trenčiansky samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

footer
Obce a mestá vo VO č.4
Beckov
Bošáca
Brunovce
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Častkovce
Dolné Srnie
Haluzice
Horná Streda
Hôrka nad Váhom
Hrádok
Hrachovište
Kálnica
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Modrovka
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Nová Lehota
Nová Ves nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Očkov
Pobedim
Podolie
Potvorice
Považany
Stará Lehota
Stará Turá
Trenčianske Bohuslavice
Vaďovce
Višňové
Zemianske Podhradie
footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec