Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

12.11.2012

footer
Okres NM/Pamiatky
 

 

 

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana 

 

 

BECKOV

Beckovský hrad

Hrad sa vypína na strmom skalnom brale, nad obcou Beckov. V 13. storočí patril Matúšovi Čákovi. Na prelome 14. a 15. storočia ho vlastnila rodina Ctiborovcov. Po nich bol hrad majetkom Bánffyovcov, ktorí gotický hrad dali prestavať na renesančné sídlo. Vylepšili a vybudovali aj jeho opevnenie, preto hrad nedobili ani Turci. Po vymretí rodu Bánffyovcov sa hrad stal majetkom viacerých šľachtických rodín. V roku 1729 hrad vyhorel a začal pustnúť.

Kostol sv. Jozefa Pestúna  je ranobaroková stavba. Hlavný oltár sv. Jozefa Pestúna je z konca 17. storočia, predstavuje Svätú rodinu v strede a po stranách sú sochy sv. Františka z Assisi a sv. Antona Paduánskeho. Hlavný oltár je umiestnený pod chórovým oratóriom. V kostole sú ďalšie barokové bočné oltáre z r. 1696: oltár Ukrižovania, oltár sv. Joachima a oltár sv. Františka z Assisi, oltár Sedembolestnej Panny Márie a oltár sv. Anny. Najvýznamnejšou pamiatkou kostola je kazateľnica z 17. storočia. V kostole sú dva zvony - malý z roku 1734, veľký z roku 1790.

Evanjelický kostol bol založený v r. 1545. Bohoslužby sa konávali v katolíckom farskom kostole až do roku 1644, keď kostol museli vrátiť katolíckej cirkvi. V rokoch 1647-1661 sa evanjelikom opäť vrátil farský kostol. Kostol bol vysvätený v roku 1792. Pôvodná fara je v múroch dnešnej fary, ktorá sa prestavovala v rokoch 1866 - 1936. Zvonica bola postavená v roku 1890 na Hôrke za farou. Dnešné zvony sú oceľové a z roku 1919. Novú faru vysvätili 13. októbra 1929. Kostol viackrát prestavovali. Do konca roka 1943 ho rozobrali a do dvoch rokov prebudovali. Kostol dostal hranolovú vežu, nové vysoké okná a nové zariadenie interiéru. Ďalšia oprava kostola sa konala po búrke v r. 1969.


BOŠÁCA

Barokový kostol v Bošáci
Pri vstupe do obce sa nachádza barokový kostol z roku 1733, s klasicistickou úpravou z roku 1789. Na strope jednoloďového priestoru je nástenná maľba od J. Hanulu. V obci sa nachádza múzeum skanzenového typu. Jedná sa o pôvodný sedliacky dom s príslušenstvom, vybavený pôvodným náradím, nábytkom a ostatným vybavením.


BRUNOVCE

Kaštieľ v Brunovciach pochádza z rokov 1695 - 1697


 

BZINCE POD JAVORINOU

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela, je renesančný, pôvodne gotický kostol, prvé zmienky z roku 1332.

Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1793-1795


 

 

ČACHTICE

Čachtický hrad sa nachádza medzi obcami Čachtice a Višňové. Postavený bol v prvej polovici 13. storočia, v 15. storočí bola stavba rozšírená. Hrad smutne preslávila grófka Alžbeta Báthoryová, ktorá tu žila na prelome 16. a 17. storočia. Údajne mala zavraždiť až niekoľko stoviek mladých dievčat, aby sa mohla kúpať v ich krvi, a tak navždy zostať mladá a krásna, prezývaná bola tiež "krvavá grófka". V roku 1611 dal grófku palatín Thurzo odsúdiť na doživotné väzenie. V roku 1708 bol hrad vypálený vojskami Františka Rákócziho. Odvtedy pustol a dnes je zrúcaninou, z ktorej je nádherný výhľad na okolie.

Barokový kostol sv. Ladislava dal postaviť vojvoda Ctibor I. roku 1390. V roku 1680 ho prestavali, rozšírili a zbarokizovali. Vzácne barokové dvere na bočnom vchode sú z roku 1661. Pod kostolom sú tri hrobky. Na vonkajšej severnej stene odkryli v roku 1940 pôvodné gotické okno. V roku 1681 postavili vežu kostola, ale v roku 1740 ju zbúrali a postavili nanovo. Baroková stavba má 4 podlažia. V roku 1756 v nej bolo 6 zvonov. Na vojnové ciele armáda v roku 1916 zobrala 4 a v súčasnosti je vo veži 5 zvonov.

Historická fara s pamätnou tabuľou, kde sa účastníci literárneho spolku TATRÍN a štúrovci dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny.


ČASTKOVCE

Kaštieľ bol postavený v roku 1640.

Rímskokatolícka kaplnka sv. Cyrila a Metoda je z roku 1880.


HALUZICE

Najstaršia historická pamiatka v obci je románsky kostol. Prvá písomná zmienka o haluzickom opevnenom kostole pochádza z roku 1299. Kostol mal zvonicu a postupom rokov ho najskôr goticky a neskôr renesančné upravili. Na začiatku 18. storočia z haluzického kostolíka odviezli neskorogotickú sochu madony z konca 15. storočia. Od roku 1718 sa nachádza vo farskom kostole v Beckove. Haluzický kostol slúžil veriacim do začiatku 19. storočia. Väčšia rekonštrukcia chátrajúceho kostola sa uskutočnila v roku 1968.


HÔRKA NAD VÁHOM

Kostol sv. Petra a Pavla


HORNÁ STREDA

Rímskokatolícky kostol Všech svätých je pôvodne barokový. Postavený bol v roku 1728 na mieste gotického kostola z roku 1353. V roku 1924 ho prestavali a rozšírili o priečnu loď.


HRACHOVIŠTE

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1757


HRÁDOK

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1729, je barokovo-klasicistický, postavený je na mieste staršieho kostola z roku 1560. Po požiari ho opravili a v roku 1802-1818 obnovili.


KÁLNICA

V doline Kňažia sa nachádza zrúcanina doteraz neidentifikovateľného kláštora Pod Hromovým. V minulosti na Drahách stál i kaštieľ.


KOČOVCE

Kočovský kaštieľ bol postavený v roku 1730, prestavaný a rozšírený v roku 1880. Kaštieľ tvorí jednopodlažná trojkrídlová budova. Ku kaštieľu patria aj hospodárske budovy. V rokoch 1967 - 1972 bol zrekonštruovaný Stavebnou fakultou STU. Súčasťou kaštieľa je aj koniareň. V jej priestoroch poskytujú hipoterapiu pre postihnuté deti a výcvikové jazdy pre verejnosť.

Rakoľubský kaštieľ pochádza z rokov 1650 - 1655.


LUBINA

Evanjelický kostol - Tolerančný kostol z roku 1784, obnovený v r. 1883

Múzeum v rodnom dome Samuela Štúra so 4 expozíciami

Evanjelický kostol postavený v r. 1784

Rodný dom J. Ľ. Holubyho

Pamätník padlých partizánov na vrchu Roh


LÚKA

Kaštieľ bol postavený v roku 1676, pod kaštieľom sa nachádza kaplnka svätej Márie Magdalény.

Rímskokatolícky kostol Bolestnej Panny Márie bol posvätený 16. septembra 2006.


MODROVÁ

Katolícky kostol svätého Michala Archanjela bol postavený v roku 1157. Veža bola prestavaná v 18. storočí. Interiér pochádza z 20. storočia.


MODROVKA

Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená  začiatkom  20. storočia.


MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Rímskokatolícky kostol je postavený na mieste pôvodného gotického kostola z 15.storočia. Je v novorománskom slohu. Vysvätený bol v roku 1912.

Evanjelický kostol je z roku 1786, zrekonštruovaný a vysvätený bol v roku 1975.


NOVÁ BOŠÁCA

Kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1972 s maľbami akad. maliara Vincenta Hložníka


  

NOVÁ LEHOTA

Kaplnka sv. Antona Padánskeho - kaplnka z roku 1903

Novorománsky evanjelický kostol - so zvonicou z roku 1866


NOVÁ VES NAD VÁHOM

Katolícky kostol svätého Martina biskupa je z 13. storočia, prestavaný bol v roku 1538 aj v 18. storočí.


 

OČKOV

Očkovská mohyla je unikátna archeologická lokalita. Je to sídlisko zo staršej doby bronzovej, mohylový hrob z mladšej doby bronzovej. Odkrytých tu bolo asi 250 hrobov, vzácny je nález alabastrovej urny. Najväčšie nálezisko svojho druhu na Slovensku.

 

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda je z rokov 1860 - 81.


POBEDIM

Kostol sv. Michala Archanjela je najvýznamnejšou pamiatkou obce. Opevnenie tvoria okrúhle kaplnky a múr so vstupnou vežou. Kostol bol postavený v rokoch 1674–1678 novomestským prepoštom Jakubom Haškom a roku 1923 bol rozšírený. V presbytériu je umiestnený barokový oltár sv. Michala Archanjela. Architektúrou a vybavením patrí k najhodnotnejším a najkrajším sakrálnym stavbám v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Klasicistická fara z 1. pol. 19. storočia sa nachádza pri kostole. Je na nej umiestnená pamätná tabuľa venovaná básnikovi a kňazovi Jánovi Hollému.

Habánsky mlyn z 18. storočia sa nachádza pri potoku Dubová a má zachované technické zariadenie z 1. tretiny 20. storočia.


PODOLIE

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja stojí na terénnej vyvýšenine nad Podolským potokom. Spomína sa už začiatkom 14. stor.. Pôvodný gotický kostol bol v rokoch 1748-1758 prestavaný a rozšírený. Rok ukončenia stavby (1758) je vytesaný na bočnom vstupe do podvežia. Pristavená veža bola postavená v rokoch 1751-1758.


 

POTVORICE

V obci sa nachádza barokovo-klasicistická zvonica z druhej polovice 18. storočia.


POVAŽANY

Katolícky kostol Povýšenia svätého Kríža bol postavený v roku 1830.


 

 

 

 

 

STARÁ TURÁ

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej bol postavený v roku 1748. Interiér je značne vysoký a rozľahlý, má dve časti - presbytérium a svätyňu, ktoré sú od seba oddelené kamenným zábradlím. Hlavný oltár tvorí štuková stĺpová architektúra s baldachýnom a rokokovým ornamentom. V strede je umiestnený obraz Nanebovzatia Panny Márie. Umeleckú hodnotu má aj kazateľnica so sochou sv. Michala archanjela, rokoková krstiteľnica s reliéfom „Krst Ježiša Krista". Pôvodné zvony boli z veže odobraté počas prvej svetovej vojny. Nové zvony boli zakúpené a umiestnené na vežu v roku 1922. V areáli kostola sa nachádzajú sochy svätcov. Najstarším je súsošie sv. Jána a Pavla. Na južnej stane areálu kostola sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého a socha sv. Floriána z roku 1867. V parku pred kostolom je umiestnená socha Panny Márie - Imaculaty z roku 1866. V r. 1856 dali do chrámu kamennú dlažbu, r. 1864 obnovili fasádu, r. 1875 zhotovili dvojité dvere, r. 1975 doplnili tretie. V rokoch 1997-1999 bola zrenovovaná budova fary, upravená farská záhrada, vymenené okná na kostole a upravená trieda v budove bývalej katolíckej školy pre spoločenské účely. Škola bola v roku 1994 v rámci reštitúcií vrátená Katolíckej cirkvi.

Stará veža na mestskom cintoríne - tzv. Husitská veža. je z roku 1569.

Kostol Cirkvi bratskej, moderná budova bez veže z r. 1984, má rovnú strechu bez veže a zvonov.

Lurdská jaskyňa - tzv. Lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie z roku 1946

Tolerančný evanjelický kostol je postavený a upravený v klasicistickom štýle s prvkami baroka, organ bol zhotovený v roku 1873, je chránenou pamiatkou. Základný kameň kostola bol položený 3. mája 1784. Kostol bol bez veže. V roku 1785 bola postavená fara. Na jar v roku 1786 bola na dve časti rozdelená veľká farská komora, a tak sa vytvorila jedna učebňa a byt pre učiteľa. V roku 1802 bola pri potoku postavená nová školská budova. 26. januára 1797 bolo rozhodnuté, že ku kostolu bude pristavená veža. Dokončená bola 20. septembra. V r. 1851 bola vytvorená a ohradená farská záhrada. V r. 1857 - 1858 bola k fare pristavená budova novej školy.


TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

Baroková kaplnka - V roku 1760 bol vybudovaný kaštieľ. Súčasťou bol park a botanická záhrada – majetok grófa Erdödyho. Posledný majiteľ, barón Foned Springer, nemal prostriedky na opravu. Kaštieľ chátral a v 1905 bol zdemolovaný. Jediným pozostatkom celého komplexu je baroková kaplnka z roku 1763. Jej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie umelecké diela tohto druhu na Slovensku. Bohaté fresky vytvoril viedenský majster A. F. Maulbertsch ako aj všetky tri oltárne obrazy. Kaplnka má mimoriadnu akustiku.


VAĎOVCE

Katolícky kostol svätého Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1424 - 1427 ako kaplnka. V roku 1770 bola k nemu pristavaná veža, po požiari v roku 1779 bol obnovený. Veža má šindľovú strechu, zvon je z roku 1693. Kostol bol pôvodne neskorogotický, neskôr bol prestavbami úplne zbarokizovaný.

Zvonica z roku 1898


 

VIŠŇOVÉ

V obci dominujú zrúcaniny Čachtického hradu. K ďalším kultúrno-historickým pamiatkam patrí zvonica, postavená v roku 1899.

 


ZEMIANSKE PODHRADIE

Renesančný kaštieľ v Zemianskom Podhradí
Kaštieľ je niekdajšie bydlisko štúrovskej lásky Adely Ostrolúckej. Pôvodne postavený v 17. storočí ako opevnený renesančný kaštieľ s dvoma vežami. V 19. storočí ho empiricky upravili a na začiatku 20. storočia prešiel poslednými rekonštrukčnými prácami. Dnes je v ňom liečebný ústav pre mentálne postihnuté ženy.

Empírový evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí
V roku 1785 boli položené základy a v roku 1801 bol dostavaný ranoempírový evanjelický kostol oválneho pôdorysu s výrazným obvodným partikusom blízko kaštieľa Príleských. Má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné. Jedinečne je riešená manzardová strecha s ihlanovým ukončením, ktorá kryje rozsiahlu kopulu. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí s jeho osudovou láskou Adelou.