Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

12.11.2012

footer
Okres NM/Významné osobnosti
 

BECKOV

Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)

Dionýz Štúr (1827 - 1893) - svetoznámy geológ

Ladislav Mednyanský (1852 - 1919) - autor pútavého cestopisu Malebná cesta dolu Váhom, v Beckove prežil celé detstvo, maliar

Štefan Pilárik (1615  - 1693) - evanjelický kňaz, chýrny kazateľ, spisovateľ, vyučoval na miestnej škole (1652 - 1660)

Ján Ambro (1827 - 1890) - lekár

Hugolín Gavlovič (1712 - 1787) - básnik

Martin Medňanský (1840 - 1899) - básnik a prekladateľ

Karol Bórik (1820 - 1896) - kapitán slov. dobrovoľníkov v rokoch 1848 – 1849


BOŠÁCA

Ján Kusenda - spoluorganizátor a účastník prvomájového zhromaždenia v Liptovskom Sv. Mikuláši v roku 1918

Ľudovít Bránsky (1919–1959) - akademický maliar

Eduard Šandorfi - Škrabánek (1969–1936) - rímskokatolícky kňaz a národný buditeľ

gen. Štefan Jurech - nacisti ho popravili pre protifašistickú činnosť. Spomienka na toto meno je na Pamätníku SNP pred miestnou základnou školou a pamätnej tabuli umiestnenej na obecnom úrade. Pri príležitosti 100-ho výročia narodenia, obec pomenovala stred obce Námestím gen. Jurecha.


BZINCE POD JAVORINOU

Ľudmila Riznerová – Podjavorinská (1872 - 1951) - významná slovenská spisovateľka

Rudolf Macúch (1919-1993) - bádateľ a spisovateľ, autor knihy Islam a kresťanstvo

Kpt. Miloš Uher (1914-1945)– padol v kopanici Cetuna, veliteľ partizánskej skupiny Hurban, ktorá operovala počas SNP v podjavorinskom kraji

Marianna Komorová (1950-) - známa spisovateľka a redaktorka, členka Spolku slovenských spisovateľov


ČACHTICE

Narodili sa tu:

Rudolf Čavojský (1901 – 1983) - ochotník a politik, poslanec pražského parlamentu za HSĽS, neskôr poslanec Slovenského snemu

Rudolf Strechaj (1914 – 1962) - ochotník a politik, účastník SNP, člen povstaleckej SNR, neskôr poslanec NZ a SNR, podpredseda vlády a predseda Zboru povereníkov

Narodili i zomreli:

JUDr. Ľudovít Jesenský (1867 – 1953) - hlavný konzul vo Švajčiarsku a v USA,

Jozef Masarik (1893 – 1948) - notár, publicista a významný poľnohospodársky odborník

V obci pôsobili:

Jakub Haško (1622 – 1675) - v rokoch 1660 – 1665 farár, národovec a matrikár

Jozef Urbanovský (1793 – 1865) - v rokoch 1833 – 1855 farár, národohospodár, významný národný buditeľ a iniciátor IV. sednice literárneho spolku Tatrín

Dominik Štubňa Zámostský - v rokoch 1946 – 1947 učiteľ, školský inšpektor, významný básnik a spisovateľ


DOLNÉ SRNIE

Narodili:

Pavel Hečko (1825 -1895) - pedagóg, filozof, spisovateľ a evanjelický kňaz

Ján Marták (1912 - 1945) - učiteľ a organizátor partizánskeho hnutia v podjavorinskom kraji

Štefan Margetin (1929 - 1982) - regionálny historik a spisovateľ

Ivan Kozáček (1923 - ) – výtvarník

Mária Hargašová (1902 - ) - botanička a regionálna historička

Aktívne pôsobili:

Mária Rázusová-Martáková (1905 - 1964) - v rokoch 1924 - 1932 ako učiteľka, slovenská spisovateľka, prekladateľka a zaslúžilá umelkyňa

Andrej Mihál (1891 – 1962) - v rokoch 1950 - 1956 ako evanjelický kňaz publicista a verejný činiteľ

Martin Rázus (1888 - 1937) - významný slovenský prozaik, básnik a politik – predseda a poslanec SNS, evanjelický kňaz, často tu navštevoval svoju sestru


HORNÁ STREDA

MVDr. et. PhDr. Jozef Marek - jeden z najvýznamnejších predstaviteľov svetovej veterinárnej medicíny, profesor VŠ zverolekárskej v Budapešti. Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1988 pri príležitosti 120. výročia narodenia.


HRACHOVIŠTE

Plk. Imrich Gablech, v. v., čestný občan Obce Hrachovište – pilot raf (kráľovských vzdušných síl), vyznamenaný v ČR Radom bieleho leva

PhDr. Titus Kolník – významný slovenský archeológ

Prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc. – vysokoškolský pedagóg

Prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc. – vysokoškolský pedagóg


KÁLNICA

Milan Stano - humorista a maliar

MUDr. Andrej Krchnavý - významný lekár v liečbe tuberkulózy na Slovensku

Štefan Pilárik - evanjelický kazateľ a spisovateľ


LUBINA

Jozef Ľudovít Holuby - ev. kňaz, botanik, etnograf, historik, publicista. Zostavil tri herbáre.

Samuel Štúr

Miloš Uher (1914-1945) - veliteľ partizánskeho oddielu Hurban, kpt. in memoriam. Odpočíva v kruhu svojich spolubojovníkov na vrchu Roh - vo vybudovanom pamätníku.

Rudolf Uher ( 1913-1987) - akademický sochár, tvorca reliéfu partizánov a žulovej sochy partizána v areáli pamätníka Roh, busty Miloša Uhra a pamätnej tabule na dome M. Uhra.


MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Narodili sa tu:

Elena Holéczyová (1906-1983) - národná umelkyňa a výtvarníčka

Dušan Mitana (1946- ) - súčasný významný spisovateľ

V obci žili:

Jozef Hollý (1879-1912) - dramatik, autor veselohry Kubo, a iných

Martin Rázus (1888-1937) - evanjelický kňaz, básnik a spisovateľ, národný buditeľ a poslanec za SNS

Štefan Svetský (1874-1927) - zberateľ starožitností, národovec a spisovateľ

ThDr. Jozef Buday (1877-1939) - politik, spisovateľ a publicista, katolícky kaplán


NOVÁ BOŠÁCA

Pôsobil tu:

Jozef Ľudovít Holuby - významný slovenský botanik a národopisec


NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Narodili sa tu:

Michal Chrástek (1825-1900) - literárny historik a prvý tajomník Matice slovenskej

Ján Hrušovský (1892-1975) - spisovateľ a novinár

Juraj Krén (1925-1969) - akademický maliar

prof. Peter Matejka (1913-1972) - akademický maliar a pedagóg

Anička Jurkovičová (1824-1905) - prvá slovenská herečka

Pôsobili tu:

Ondrej Plachý (1755-1810) - publicista a evanjelický kňaz

Ľudmila Riznerová-Podjavorinská (1872-1951) – spisovateľka

Ľudovít Rizner (1843-1913) - bibliograf a spisovateľ

Dominik Štubňa-Zámostský (1905-1970) - básnik a spisovateľ

Samuel Jurkovič (1796-1873) - národný a kultúrny pracovník, zakladateľ prvého gazdovského spolku v Uhorsku

Janko Jesenský  (1874-1945) – spisovateľ

Elena Čepčeková (1922-1992) – spisovateľka

Rudolf (1868-1934)Július (1860-1913) Markovičovci - zakladatelia Ľudovej banky a ochotníckych spolkov


POBEDIM

V obci sa narodili:

PhDr. Ján Mitošinka (1934-) - športový pedagóg, publicista, autor učebnice Pedagogika pre športových trénerov, prvý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja

prof. Ing. Ján Melicher, CSc. (1933-) - významný odborník v geodetickej astronómii a kozmickej geodézii, publicista a vysokoškolský pedagóg

Mons. ThDr. Jozef Feranec (1910-2003) - sídelný biskup banskobystrický, predseda Zboru slovenských ordinárov, redaktor novín Štúrov hlas a Náš priateľ

Pôsobili tu:

Ján Hollý (1785-1849) - básnik bernolákovského hnutia, katolícky kňaz

Milan Michal Harminc (1869-1964) - slovenský architekt, ktorý pomáhal tvoriť tvár pobedimskej architektúry


POVAŽANY

ThDr. Alexander Rudnay (1760 – 1831) - kňaz, opát, neskôr biskup, zaslúžil sa o budovanie Ostrihomu, pomáhal chudobným ľuďom


STARÁ TURÁ

V histórii mesta nájdete stopy J.F.Patermanna, J.N.Zimmermanna, A. Pullmana, Augusta Roya, Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Jozefa Hollého a ďalších osobností.

Kristína Royová a Mária Royová - založili abstinentský spolok Modrý kríž


VAĎOVCE

Michal Cibulka (1901-1970) miestny rodák narodený v roku 1901, vyštudoval teológiu, vzdelanie si doplnil pobytom vo Francúzsku. Pôsobil ako evanjelický farár augsburského vyznania v Badani a Svätoplukove. Zomrel v roku 1970 v Nitre.


ZEMIANSKE PODHRADIE

Samuel Štúr (1818-1861) - horlivý národovec, ako prvý ev. farár začal robiť kázne v slovenskom jazyku

Dr. Jozef Ľudovít Holuby (1836-1923) - v rokoch 1861 až 1909 tu pôsobil ako významný botanik a národopisec, evanjelický kňaz

Ľudovít Vladimír Rizner (1849–1913) - zakladateľ slovenskej národnej bibliografie, publicista a pedagóg

Ladislav Paulíny (1815-1906) - básnik a spisovateľ činný pod pseudonymom Branislav Podolinský

Viliam Paulíny Tóth (1826-1877) - žurnalista, politik a podpredseda Matice slovenskej

Žigmund Paulíny (1750-1831) - básnik a evanjelický kňaz