Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

12.7.2011

footer
Okres Nové Mesto nad Váhom/Zaujímavosti
 

BECKOV

Beckovský hrad je vďaka výhodnej polohe obžúbenou turistickou atrakciou. V júli sa tu konajú hradné slávnosti spojené s dobývaním hradu.

 

BOŠÁCA

Svetovo známa je Bošácka slivovica. Meno Bošáckej slivovice sa snaží upevni liehovarnícka firma Bošácka pálenica, ktorá sa nachádza v centre obce Bošáca. Prvou písomnou zmienkou o obci Bošáca je listina z roku 1380, s pôvodným názvom Bosach (rok 1398 poccessi Bosach, rok 1479 Besach villa Bsacz, rok 1506 possessio Bosacz, rok 1773 Bosacza). Maďarský názov obce bol Bosác.

Obec má dve časti: Bošáca a Zabudišová.

 

BZINCE POD JAVORINOU

Obec má 4 časti: Bzince pod Javorinou, Cetuna, Hrubá Strana a Hrušové.

 

ČACHTICE

Čachtice sú známe históriou smutne preslávenej zločinmi majitežky Čachtického hradu - Alžbety Báthoryovej, s významným, dejinným krokom

 

ČASTKOVCE

Park v Častkovciach je vyhlásený za chránený areál

 

HALUZICE

Tesne pri zrúcaninách kostola sa tiahne asi 1 km dlhá, 200 m široká a 50 m hlboká Haluzická prierva, ktorá vznikla eróziou potoka v málo hlinitých bridliciach a dolomitoch tohoto flyšového pásma Bielych Karpát. Roklina sa neustále rozširuje. V roku 1870 sa cez ňu dalo žahko prejs po lávke. Dnes je chráneným krajinným územím. Povrchové vody územia reprezentuje Haluzický potok. Pramení južne v území Haluzických kopaníc a v oblasti Haluzickej tiesňavy má jeden bezmenný pravostranný prítok. Nevšedné je ukončenie toku v katastri obce Štvrtok, kde vteká spä pod povrch.

 

HORNÁ STREDA

Od roku 1920 mala obec názov Streda, od roku 1927 Horná Streda nad Váhom, a od roku 1948 až po dnes Horná Streda.Obec zažila niekožko katastrofálnych povodní. Najväčšia v roku 1813 zničila celú obec. Avšak vežké škody spôsobili i povodne v roku 1894 a 1913. Definitívne bolo nebezpečenstvo zažehnané až po vybudovaní vážskych diel a hydrocentrály.

 

KÁLNICA

Pri príležitosti 600. výročia bola zriadená stála etnografická výstava. Zaujímavosou je expozícia histórie už z búraného Daranského mlyna, do ktorého chodieval Jozef Miloslav Hurban ku krstným rodičom. V minulosti v obci vežmi úspešne prosperovalo Potravné a úverové družstvo, ktoré patrilo na Slovensku k najúspešnejším.

 

KOČOVCE

Obec má tri časti: Kočovce, Beckovská Vieska a Rakožuby

 

LUBINA

Názov obce Lubina je odvodený od slovného základu "lub" vo význame lyko, podkôrna čas listnatého stromu. Pomenovanie osady v takomto poraste - dubovom - "dubina, dubina, bude z teba Lubina", je i základom povesti o založení obce. Má 3 časti: Hrnčiarové, Lubina a Miškech Dedinka.

 

MODROVÁ

Modrovská jaskyňa je najväčšou v Považskom Inovci a nachádza sa nad obcou Modrová. Vchod sa nachádza na severozápadnom úbočí masívu Grnice (523 m). Objavená bola v r.1991. Najväčší priestor, Dažďový dóm dosahuje rozmery 20 x 15 m pri výške 8 - 10 m. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 570 m pri hĺbke 45 m. Jaskyňa je uzavretá a z dôvodu ochrany nie je vožne prístupná verejnosti. Návšteva prípadných záujemcov je možná iba v sprievode členov skupiny Inovec.

 

MODROVKA

V areáli  MŠ  je  vzácny  chránený  strom  - Metasekvoja  čínska. V obci  má  sídlo  aj  občianske  združenie  „Združenie  na  záchranu  hradu  Tematín",  ktorého  hlavnou  náplňou  je   udrža  zrúcaniny  hradu  pre  ďalšie  generácie.

 

MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Prívlastok "Moravské" sa po prvý raz objavuje v roku 1549  a to v latinskej podobe "Ljezko Moravicale", v roku 1596 takmer súčasný slovenský názov obce "Liskowe Morawske".

Obec má 4 časti: Moravské Lieskové, Brestovec, Bučkovec a Šance.

 

NOVÁ BOŠÁCA

Kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1972 s mažbami akademického maliara Vincenta Hložníka. Prírodný amfiteáter Španie, kde sa počas letných mesiacov konajú rôzne kultúrne podujatia a tanečné zábavy. Pamätníky padlým z druhej svetovej vojny - osada Španie, osada Grúň, miestny cintorín. Obec Nová Bošáca sa zrodila v roku 1950 z 23 osád Bošáckych kopaníc.

 

POVAŽANY

Obec Považany vznikla zlúčením troch obcí - Mošovce, Svätý Kríž a Vieska. Narodil sa tu slovenský katolícky kňaz a kardinál Alexander Rudnay.

 

STARÁ TURÁ

K mestu Stará Turá priliehajú aj časti: Paprad, Černochov Vrch, Jazviny, Súš a Topolecká

 

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

Každoročne sa tu koná letný festival Žákovic Open s prevažne slovenskými hudobnými skupinami.

Oblas okolo Trenčianskych Bohuslavíc je známe mamutie pohrebisko. Pri futbalovom sa ešte donedávna robil výskum.

 

VAĎOVCE

Podža práv a majetku sa obyvatelia obce delili na niekožko skupín. Toto rozdelenie pretrvávalo až do polovice 19. storočia. Nižšia šžachta – zemani. V našej obci ju tvorili príslušníci rodu Nagy /Naď/. Dnes je v obci počet občanov s priezviskom Naď vyše 70. Ďalšiu skupinu tvorili slobodníci – libertíni. Boli oslobodení od robotovania a platenia daní. Treou skupinou boli poddaní. Medzi najnižšie postavených patrili želiari, chalupníci /hoferi/.

 

VIŠŇOVÉ

Prírodnou zaujímavosou je jaskyňa, ktorá však doposiaž nebola sprístupnená. Cez obec preteká Dudváh. K rozvoju obce významne prispela výstavba železničnej trate, ktorá bola dokončená v roku 1929.

footer
Linky

www.obce.info

www.statistics.sk (Štatistiky mesta a obcí)

www.katasterportal.sk

footer
Pošlite Vaše fotografie

footer