Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

O meste/Cestovný ruch/Letná turistika

 

Nové Mesto nad Váhom ako aj celý okres ponúka množstvo miest pre letnú turistiku. Cez novomestský región prechádza niekoľko cykloturistických trás - Vážska magistrála, Kopaničiarska cyklomagistrála a Malokarpatská cyklomagistrála, vedúca až na Moravu.
Vážska cyklomagistrála
Vedie z Piešťan cez Nové Mesto nad Váhom do Žiliny po účelových komunikáciách a štátnych cestách, jej dĺžka je cca. 120 km. Predmetom poznávania po tejto trase sú hlavne hrady a zámky, u nás hrady v Beckove, Čachticiach a hrad Tematín. Určená pre cestné bicykle.

Kopaničiarska cyklomagistrála
Trasa v malebnom kopaničiarskom kraji medzi Myjavou a Starou Turou. Trasa začína na Vážskej cyklomagistrále v Považanoch a končí v Senici. Ponúka množstvo výhľadov a pekných zákutí, ako napr. Čachtice, Myjava, Stará Turá. Určená pre cestné bicykle.

Malokarpatská cyklomagistrála
120 km cyklotrasa vedúca popod malé Karpaty v ich plnej dĺžke z Nového Mesta nad Váhom do Vysokej pri Morave. K najväčším magnetom na trase sú hrady a zámky Malých Karpát. Je určená pre cestné bicykle. Cyklisti majú možnosť prejsť sa po hrádzi popri Váhu a Zelenej Vode do Beckova, odtiaľ do buď do obce Krivosúd-Bodovka, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Trenčín alebo na opačný smer do obce Rakoľuby, alebo Kálnica, Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Lúka, Modrovka a Modrová, Stará Lehota a Bezovec.   Pre ľudí, ktorí radi oddychujú v prírode je veľmi pekné miesto na Kamennej. Ide tam cesta od ul. Športová okolo vynoveného Kačabaru. Okrem dávno vyhoreného salaša uvidíte veľmi peknú prírodu a zaujímavý, panoramatický pohľad na Nové Mesto nad Váhom a okolie. Chodníkom sa môžete dostať až do Višňového pod Čachtický hrad.

Na opačnej strane mesta je ďalšie veľmi tiché miesto. Za Záhumenicami smerom do Dolného Srnia sú dve odbočky. Prvá vedie na miesto, kde je taktiež pekný výhľad na celé mesto. Pre cyklistov je skôr tá druhá cesta, ktorá vedie do Trenčianskych Bohuslavíc cez Turecký vrch. Cestička je prejazdná aj autom až po vrch, kde sa prechádza na druhú stranu kopca. Tam však treba prejsť cez pole. Ak prejdete cez pole dostanete sa pri elektrovod na cestu, ktorá vedie do Bohuslavíc. Odtiaľ sa dá dostať buď do Haluzíc alebo do Bošáce, odkiaľ vedie dlhá trasa cez obce Zemianske Podhradie - Nová Bošáca - Šiance - Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom.  

 

Ak hľadáte zeleň v meste, treba zájsť do jedného z parkov. V letných mesiacoch sú Hurbanove sady plné ľudí hlavne cez víkendy, kedy sa koná Leto s hudbou. Nevýhodou je, že sa nenachádzajú v okolí žiadne sociálne zariadenia či občerstvenie. To by tu určite spríjemnilo slnečné popoludnie.

 

Pre hubárov je veľmi obľúbená lokalita v obci Kálnica. Chatová oblasť je bohatá hlavne na hríby: dubové, masláky, suchohríby, jedle bedle,... Obec Kálnica patrí medzi známe lyžiarske strediská v našom regióne. Významné je v lyžovaní na ako na snehu, tak aj na tráve. V súčasnosti sa plánuje výstavba golfového areálu.

 

Pre rybárov sú tu rôzne miesta, kde sa dá dobre zarybárčiť. Zelená Voda (veľmi veľa lokalít), Biskupický kanál, Váh, mŕtve rameno Biskupického kanála pri Štvrtku.

footer
Info
Cyklistické značenie trasy:
Značenie pozostáva z namaľovaných značiek (písmeno "C"), a cyklosmeroviek. Trasy sa značia červenou, modrou, zelenou a žltou farbou. Rovnako to je aj s turistickými značkami pre chodcov.

Červená farba - diaľkové magistrály. Jedná sa o dlhšie trasy vedené väčšinou dolinami riek a spájajúce viaceré regióny. Tieto trasy sú označené i emblémovými tabuľkami, každá má svoje logo.
Modrá farba - významné regionálne trasy alebo paralelné trasy popri diaľkových cyklomagistrálach

Zelená farba - stredné okruhy a trasy

Žltá farba -  krátke trasy, spojky medzi trasami alebo odbočky k zaujímavým miestam
footer
Turistické a cyklistické trasy

Pozrite si trasy s mapkami:

 

Beckov - P.Javorina - Duchonka

Lúka - Tematín - Bezovec

NM - Čachtický hrad - Podolie

NM - Květná - N.Bošáca - Tr.Bohusl.

NM - Tr.Bohusl. - Haluzice - D.Srnie

NM - Beckov - Selec - Inovec

Kálnica - Kulháň - Duchonka

NM - Čachtice - Pobedim - Považan

NM - St.Turá - V. Javorina - Bzince

Hrádok - Duchon. - Bezov. - Temat.

 

Trasy sú vygenerované pomocou programu Cyklotrasy. Uverejnené so súhlasom tvorcu programu!

footer
Linky

www.kamvyrazit.szm.sk

www.turistikaonline.sk

 

cyklomapa s pamiatkami

footer