Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

O meste/Cestovný ruch/Iné

 

Nové Mesto nad Váhom

Kostol Narodenia Panny Márie

Katolícky farský a neskôr prepoštský kostol má románske jadro s gotickou prestavbou a barokovou úpravou. Bol postavený v polovici 13. storočia. Z 1. stavebnej epochy sa zachovala len spodná časť veže. V r. 1414 - 1423 bol vybudovaný nový gotický centrálny kostol, ku ktorému bola začiatkom 16. storočia pristavaná sakristia. V r. 1667 o 1675 bola prestavaná gotická loď na barokové trojlodie. Ďalšie prístavby a nadstavba veže so zastrešeniami sa uskutočnil v polovici 18. storočia. Kostol koncom 19. storočia reštauroval arch. J. Lippert. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z čias prestavby kostola (2. polovica 17. storočia). Hlavný oltár je barokový z r. 1672 s dvoj etážovou stĺpovou architektúrou. Kostol je považovaný za najkrajší na Považí a jeden z najkrajších v strednej Európe.

 

Prepoštstvo

Budova sa nachádza pri farskom kostole. Pôvodne bola gotická. V r. 1663 -1694 bola barokovo úplne prestavaná. Jedná sa o dvojpodlažnú trojkrídlovú budovu so samostatnou kaplnkou. Priestor jedálne má strop pokrytý bohatou štukovou výzdobou rastlinných motívov. V miestnostiach 1. poschodia je 13 obrazov s podobizňami novomestských prepoštov zo 17. až 20. storočia. Kaplnka v budove prepoštstva tvorí uzavretý priestor s bohato zdobenou klenbou a nástennými maľbami z roku 1692. Oltár je barokový z konca 17. storočia.

 

 

Evanjelický kostol augsburského vyznania

Bol postavený v r. 1787 bez veže ako tolerančný. Pri úprave kostola v r. 1928 bola postavená veža moderných tvarov podľa projektu arch. J. Merganca.

===============================================================

Barokový kostol v Bošáci


kostol v bosaciPri vstupe do obce sa nachádza barokový kostol z roku 1733, s klasicistickou úpravou z roku 1789. Na strope jednoloďového priestoru je nástenná maľba od J. Hanulu. V obci sa nachádza múzeum skanzenového typu. Jedná sa o pôvodný sedliacky dom s príslušenstvom, vybavený pôvodným náradím, nábytkom a ostatným vybavením.

 

 

 

 

 

Románsky kostolík v Haluziciach

kostolik v haluziciachNajstaršia historická pamiatka v obci je románsky kostol. Prvá písomná zmienka o haluzickom opevnenom kostole pochádza z roku 1299. V tomto období bol kostol dobytý kráľovským vojskom Matúša Čáka. Kostol mal zvonicu a postupom rokov ho najskôr goticky a neskôr renesančné upravili. Na začiatku 18. storočia z haluzického kostolíka odviezli neskorogotickú sochu madony z konca 15. storočia. Od roku 1718 sa nachádza vo farskom kostole v Beckove a pravdepodobne ide o jedinú zachovanú pamiatku z pôvodného interiéru. Haluzický kostol slúžil veriacim do začiatku 19. storočia. Prvá väčšia rekonštrukcia chátrajúceho kostola sa uskutočnila v roku 1968.

 

Podolie

kostol v podoliRímskokatolícky kostol sv. Juraja stojí na severnom okraji obce Podolie na terénnej vyvýšenine nad Podolským potokom. Spomína sa už začiatkom 14. stor. a je možné, že stojí na mieste staršej stavby. Pôvodný gotický kostol bol v rokoch 1748-1758 prestavaný a rozšírený. Rok ukončenia stavby (1758) je vytesaný na združenom klenáku kamenného ostenia pôvodného bočného vstupu do podvežia. Pristavená veža bola postavená v rokoch 1751-1758.

 

 

 

Moravské Lieskové

kostol v lieskovomV obci je rímsko-katolícky kostol postavený na mieste pôvodného gotického kostola z 15.storočia. Je v  novorománskom slohu. Vysvätený bol v r. 1912. Druhým kostolom je evanjelický z roku 1786, zrekonštruovaný a vysvätený v roku 1975.

 

 

 

 

Trenčianske Bohuslavice

kaplnka v trencianskych bohuslaviciachBaroková kaplnka - V roku 1760 bol vybudovaný kaštieľ v Trenčianskych Bohuslaviciach. Súčasťou bol park a botanická záhrada – majetok grófa Erdödyho. V 19. storočí sa často menili majitelia a posledný – barón Foned Springer – nemal prostriedky na opravu. Kaštieľ postupne chátral a v 1905 bol na rozkaz majiteľa zdemolovaný. Jediným pozostatkom celého komplexu je baroková kaplnka z roku 1763. Jej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie umelecké diela tohto druhu na Slovensku. Bohaté fresky vytvoril chýrny viedenský majster A. F. Maulbertsch ako aj všetky tri oltárne obrazy. Kaplnka má mimoriadnu akustiku a konajú sa v nej, okrem iného, aj orgánové koncerty. 

 

Zemianske Podhradie

Renesančný kaštieľ


kastiel zemianske podhradie kastiel Kaštieľ je niekdajšie bydlisko štúrovskej lásky Adely Ostrolúckej. Pôvodne postavený v 17. storočí ako opevnený renesančný kaštieľ s dvoma vežami. V 19. storočí ho empiricky upravili a na začiatku 20. storočia prešiel poslednými rekonštrukčnými prácami. Dnes je v ňom liečebný ústav pre mentálne postihnuté ženy.

 

Empírový evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí


empiricky kostol v podhradiV roku 1785 boli položené základy a v roku 1801 bol dostavaný ranoempírový evanjelický kostol oválneho pôdorysu s výrazným obvodným partikusom blízko kaštieľa Príleských. Má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné. Jedinečne je riešená manzardová strecha s ihlanovým ukončením, ktorá kryje rozsiahlu kopulu. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí s jeho osudovou láskou Adelou.

 

Viac o pamiatkach v okrese Nové Mesto nad Váhom nájdete v časti Okres NM/Pamiatky

Región Nové Mesto nad Váhom