Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
volby 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

Voľby prezidenta SR v Novom Meste nad Váh.

 

 

Definitívne výsledky 2. kola prezidentských volieb:

Výsledky za celú SR:

Účasť voličov v SR: 50,48 %

Počet oprávnených voličov (v SR): 4 406 261

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky (v SR): 2 224 382

Počet platných odovzdaných hlasov: 2 200 906

Počet hlasov pre kandidátov na prezidenta SR:

 

Počet hlasov:

Podiel z platných hlasov pre kandidátov:

Róbert FICO

893 841

40,61 %

Andrej KISKA

1 307 065

59,38 %

 

porovnanie vysledkov prezidentských volieb 2014

 

Výsledky pre volebný obvod Nové Mesto nad Váhom:

Účasť voličov: 53,36 %

Počet odovzdaných obálok: 39 811

Počet platných odovzdaných hlasov: 39 389

 

Počet hlasov:

Podiel z platných hlasov pre kandidátov:

Róbert FICO

18 494

46,95 %

Andrej KISKA

20 895

53,04 %

 

Výsledky pre okres Nové Mesto nad Váhom:

Účasť voličov: 46,53 %

Počet oprávnených voličov: 51 588

Počet odovzdaných obálok: 24 001

Počet platných odovzdaných hlasov: 23 807

 

Počet hlasov:

Podiel z platných hlasov pre kandidátov:

Róbert FICO

13 069

47,13 %

Andrej KISKA

14 657

52,86 %

 

vysledky prezidentskych volieb vo volebnom obvode nove mesto nad vahom

 

Výsledky pre mesto Nové Mesto nad Váhom:

Účasť voličov: 55,05 %

Počet oprávnených voličov: 16 506

Počet odovzdaných obálok: 9 084

Počet platných odovzdaných hlasov: 8 971

 

Počet hlasov:

Podiel z platných hlasov pre kandidátov:

Róbert FICO

3 844

42,84 %

Andrej KISKA

5 127

57,15 %


Definitívne výsledky 1. kola prezidentských volieb:

Výsledky za celú SR:

Účasť voličov v SR: 43,4 %

Počet oprávnených voličov (v SR): 4 409 793

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky (v SR): 1 914 021

Počet platných odovzdaných hlasov: 1 899 332

Počet hlasov pre postupujúcich kandidátov na prezidenta SR:

  Počet hlasov: Podiel z platných hlasov pre všetkých kandidátov:
Róbert FICO 531 919 28,00 %
Andrej KISKA 455 996 24,00 %

 

graf vysledkov 1. kola prezidentskych volieb 20214 kandidati

 

Výsledky pre volebný obvod Nové Mesto nad Váhom:

Účasť voličov: 45,61 %

Počet odovzdaných obálok: 33 951

Počet platných odovzdaných hlasov: 33 676

 

prezidentske volby 2014 pre volebny obvod nove mesto nad vahom

Výsledky pre okres Nové Mesto nad Váhom:

Účasť voličov: 46,53 %

Počet oprávnených voličov: 51 588

Počet odovzdaných obálok: 24 001

Počet platných odovzdaných hlasov: 23 807

 

Výsledky pre mesto Nové Mesto nad Váhom:

Účasť voličov: 46,84 %

Počet oprávnených voličov: 16 542

Počet odovzdaných obálok: 7 745

Počet platných odovzdaných hlasov: 7 671

 

prezidentske volby 2014 porovnanie hlasov pre kandidatov


Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.


Mestský úrad pri príprave volieb postupuje v zmysle citovaného zákona. Medzi prvé úlohy, ktoré vyplynuli zo zákona pre mesto je vytvorenie volebných okrskov / § 3 odst. 2 / a určenie zapisovateľov v jednotlivých okrskoch, ktorých vymenováva primátor mesta. Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania okrskovej volebnej komisie

 

VOb

č.:

VOk č.:

Ulice vo volebnom okrsku:

Volebná

miestnosť:

1 1 Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená

Základná škola

Kpt. Nálepku 12

2 Banská, Bočná, Brigádnická, Letná, Budovateľská, Jarná, Dolná, Krajná, Kpt. Nálepku, Lipová, Malá, M. Rázusa, Priemyselná, S. Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná

Základná škola

Kpt. Nálepku 12

2 3 Tematínska

Základná škola

Tematínska 1

4 Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Šoltésovej

Biligválne gymnázium

Štúrova 31

3 5 Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova

Stredná odborná škola

Jánošíkova 4

6 J. Kollára, Jasná, J. Kréna, Karpatská

Materská škola

J. Kollára 25

7 Javorinská, SNP

Stred. odb. škola Weisseho 1

4 8 Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čachtická, F. Kráľa, Jesenského, Jilemnického, M.R.Štefánika, Štúrova, M. Chrásteka, Nová, Svätoplukova, Škultétyho

Základná umelecká škola

Štúrova 31

9 1. mája, Čsl. Armády, D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, J. Gábriša, Komenského, Nám. Slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, P. Matejku, voliči s pobytom Nové Mesto nad Váhom

Klub dôchodcov

Ul. 1. mája č. 12

5 10 Benkova, Dibrovova, Dukelská

MsKS

Hviezdoslavova 4

11 Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

Materská škola

Hviezdoslavova 12

6 12 Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, O. Plachého, Royova, Severná, Tajovského

Stredná odborná škola

Bzinská 11

13 A. Sládkoviča, Vajanského, Holubyho, Dr.I. Markoviča, Záhradnícka

Technické služby

mesta

Klčové 34

7 14 Košikárska, Malinovského, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda 1, Zelená voda 2

Základná škola

Odborárska 10

15 Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

Základná škola

Odborárska 10

 

Výsledky posledných prezidentských volieb z roku 2009 pre NM:

prezidentske volby

footer
Dátum volieb

vlajka

 

1. kolo prezidentských volieb sa konalo

15. marca 2014

 

2. kolo prezidentských volieb sa konalo

29. marca 2014

 

Novým slovenským prezidentom sa stal Andrej Kiska

footer
Kandidáti na prezidenta SR

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútr SR: http://www.minv.sk/?volba-prezidentsr

 

Výsledky volieb nájdete na stránkach Štatistického úradu - www.statistics.sk

www.volbysr.sk

footer
Kandidáti na prezidenta SR

Kandidáti, ktorí postúpili do 2. kola prezidentských volieb:

 

FICO Róbert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

 

KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad

 


Kandidáti v 1. kole prezidentských volieb:

 

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec

 

BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava

 

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava

 

FICO Róbert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

 

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava

 

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra

 

JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad

 

KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava

 

MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice

 

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava

 

MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad

 

OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

29.1.2014 sa vzdal kandidatúry

 

PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec