Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header historia 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

História/Mestská polícia

 

HISTÓRIA     SÚČASNOSŤ

 

Mestské polície sa vyvíjali z obecných strážnych služieb, ktorých činnosť schvaľovalo Obecné zastupiteľstvo. Túto strážnu činnosť vykonávali obecní sluhovia, ktorí zabezpečovali verejný poriadok a predovšetkým nočný kľud.

 

Prvá písomná zmienka v našom meste vo veciach obecnej polície pochádza z roku 1873. V období prevratu v roku 1918 sa zriaďovali na území Slovenska na udržanie poriadku obecné stráže. Za skutočný zrod obecných a mestských polícií môžeme považovať od roku 1920. Za slovenského štátu v roku 1939 obecní policajti získavali definitívne ustanovenia. Po druhej svetovej vojne síce i naďalej zostávali zamestnancami mestských a obecných úradov, ale ich zrušenie v nových politických pomeroch (po roku 1948) bol len otázkou času. Na základe zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii sa znovu zriaďovali obecné polície na území Slovenska.


Na základe obecného zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom z 19. decembra 1925 bola dňom 1. januára 1926 zriadená v našom meste obecná polícia.

 

Veľké zásluhy pri zrode obecnej polície v Novom Meste nad Váhom možno pripísať jej veliteľovi Jozefovi Turzovi, ktorý pôsobil vo funkcii až do svojej smrti 15.6.1941. Tento neúnavný muž slúžil cez prvú svetovú vojnu v talianskom námorníctve. Svoju policajnú skúsenosť čerpal z bývalého zamestnania policajného dozorcu za Rakúsko-Uhorska.

V tomto období treba spomenúť aj ďalších obecných policajtov: Ján Kubák, Štefan Blanár, Július Mayer, Ľudevít Syka, Pavol Kováčik, Jozef Strechay, Róbert Gálik, Ján Psotný, Jozef Hanzlík. Za slovenského Štátu v r. 1939 obecný policajti získavali definitívne ustanovenia. Po druhej svetovej vojne formovaním Zboru národnej bezpečnosti v Novom Meste mestská polícia zanikla.

Na základe zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii a Všeobecného nariadenia mesta číslo 7/92 o zriadení mestskej polície sa vr. 1992 znovu zriadila na území nášho mesta mestská polícia v počte 9 členov. Nárastom úloh sa počet mestských policajtov postupne zvyšoval.

footer

Fotografie

footer
Zdroj

Mestská polícia - p. Milan Kubák

Kronika mesta

footer