Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

19.2.2019

footer

O meste/Školstvo

 

Školstvo

 

Súčasná školská sieť v Novom Meste nad Váhom je zastúpená 4 základnými školami, 1 základnou umeleckou školou, 3 Strednými odbornými školami (bývalá: Združená stredná škola obchodu a služieb, Stredné odborné učilište a Združená stredná priemyselná škola), 3 gymnáziami (Gymnáziom M.R.Štefánika, Bilingválne slovensko-španielske gymnázium M.R. Štefánika a Spojená škola sv. Jozefa - predtým Gymnázium sv. Jozefa) a sieťou materských škôl.

 

Najbližšie vysoké školy sú v Trenčíne, Trnave, Nitre, Bratislave a Žiline.

 

Materské školy - 1. júla 2002 vznikla zlúčením 6 materských škôl na území mesta jedna MŠ so sídlom na Poľovníckej ulici, ktorá má v meste 6 elokovaných pracovísk na uliciach: Hurbanova, J. Kollára, Hviezdoslavova, Hollého, Dibrovova, Odborárska.

 

Základná umelecká škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

 

spojena skola sv. jozefa zs odborarska zs tematinska
bilingvalne gmrs
zakladna umelecka skola

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec