Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header historia 1
1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

História/História priemyslu

 

Zo závodu Techna, ktorý vyrábal masky a rádio súčiastky vznikli Kovorobné strojárske závody. V roku 1953 bol zmenený výrobný program a vznikla VUMA (Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie). Ústav sa najskôr orientoval na strojárenstvo, neskôr sa zameral na elektrotechnický priemysel.

 

V bývalej Reisovej továrni vznikli v roku 1953 Vzduchotechnické závody, ktorých výroba sa zameriavala na odsávacie a vetracie zariadenia, neskôr sušiarne.

 

V roku 1951 začala výstavba moderného konzervárenského závodu Slovlik, ktorý vyrábal kompóty, sirupy, mušty a iné nealkoholické nápoje.

 

Z bývalých centrálnych dielní firmy Štefanec a Lozovský vznikol závod Strojstav.

 

Rozvoj priemyslu a stavebníctva si vyžiadal roku 1950 založenie závodu Drevina, ktorý vyrábal stavebno-stolárske výrobky.

 

Bývalý závod Obal vyrábal plechové obaly pre chemický a potravinársky priemysel. V roku 1945 sa presťahovala výroba na dnešné miesto, kde sa postupne vybudoval nový moderne vybavený závod s novým názvom Obal - Vogel & Noot a. s.

 

Závod Palma, ktorý vyrábal od roku 1933 jedlé tuky sa po roku 1945 od základu zmenil. Po viacerých obmenách výrobného programu závod vyrábal mydlo a pracie prášky. Od októbra roku 2005 firma Henkel Palma Tumys odovzdala svoj závod rakúskej spoločnosti Kematen cosmetics GmbH.

 

V meste vznikali ďalšie závody, z ktorých niektoré skončili svoju prevádzku a iné sa premenovali. To sú napríklad: Vápenka, Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, ČSAD, Milex, Kožatex, Ľudotex, Západoslovenské plynárenské služby a iné.

 

Za účelom sústredenia väčšiny prevádzok Združených služieb mesta do jedného centra bola v decembri 1977 povolená výstavba Domu služieb.

 

Ďalšou obchodnou výstavbou bol obchodný dom Jednota pri križovatke ulíc Hviezdoslavova a M.R. Štefánika (vtedy ulica Leninova).

footer

História priemyselných závodov

História výroby obalov v NM pdf

 

História chemického priemyslu v NM pdf

footer

Fotografie priemyselných závodov

asdusemerson

Asdus/

 

Palmapalma

Palma

od jednotadom sluzieb

OD Jednota        Dom služieb

obalsilgan

Obal/Silgan

sppvzduchotechnika

     ZPS/SPP        Vzduchotechnika

emersonemerson

VÚMA/Emerson

ČŠAD

   ČSAD

strojstavstrojstav

Strojstav

footer