Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

10.3.2013

footer

O meste/Priemysel

 

Najviac priemyselných podnikov v okrese je v Novom Meste nad Váhom. Mesto je známe tým, že už oddávna sa tu sústreďuje hlavne strojársky priemysel. Začínala tu firma VÚMA (Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie), ktorá síce dnes už neexistuje u nás, ale namiesto nej prišli do mesta ďalšie nové podobné a technicky lepšie závody. Okrem strojárenského priemyslu je v Novom Meste významný aj elektrotechnický priemysel s výrobou LCD televízorov. Do regiónu prišlo v poslednom desaťročí niekoľko väčších investorov, ktorí tu postavili veľké distribučné centrá pre Slovensko, ale aj iné krajiny v strednej a východnej Európe.


agronovaz

Agronovaz, a.s.

Priemyselná 2

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 06 54

www.agronovaz.sk

- spoločnosť vznikla privatizáciou podniku Poľnonákup Váh v Novom Meste nad Váhom 1. mája 1992

- nákupca surovín rastlinného charakteru na kŕmny fond a na priemyselné spracovanie

- výroba kŕmnych zmesí


DT Slovenská výhybkáreň, a.s.

- sídli v areáli bývalej Vzduchotechniky

- kompletný sortiment v odbore železničných a električkových výhybiek.


branson a emerson

Emerson a.s.

Piešťanská 1202/44

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 02 01

info.corpsk@emerson.com

www.emerson.sk

- zastrešuje sedem sekcií – BRANSON, EMERSON Network Power, ASCO Numatics, White-Rodgers, obchodné zastúpenie Control Techniques, ďalej KOP-FLEX, Energy Systems a European Systems Assembly & Distribution (ESAD.
 

BRANSON – nemecká sekcia, založená na Slovensku v roku 1995. Vyrába ultrazvukové a vibračné zváracie zariadenia na zváranie plastov používané najmä v automobilovom priemysle, ultrazvukové nástroje a príslušenstvo.

 

EMERSON Network Power – anglická sekcia, ktorá je najväčšou v rámci Emerson a.s. na Slovensku. Založená bola v roku 1995. Orientuje sa na priemyselné klimatizačné zariadenia, elektrické záložné zdroje, káblové zväzky a medené zbernice.

 

ASCO Numatics – holandská sekcia pôsobiaca na Slovensku od roku 1996. Okrem poradenstva poskytuje aj servis solenoidných a tlakom riadených ventilov, pneumatických komponentov a automatizovaných uzatváracích armatúr.

 

White-Rodgers – sekcia americkej spoločnosti, na Slovensku pôsobí od roku 1997. Orientuje sa na výrobu a vývoj elektronických a riadiacich systémov (dosiek plošných spojov pre plynové spotrebiče, elektrické kúrenie, klimatizačné a chladiace zariadenia).

 

Control Techniques – obchodné zastúpenie s centrálou vo Veľkej Británii pôsobí na Slovensku od roku 1998. Rieši projekty a dodávky v oblasti systémov s riadenými pohonmi, frekvenčných meničov, riadených usmerňovačov a servomotorov.

 

KOP-FLEX – americká sekcia so začiatkom výrobu na Slovensku od roku 2003. Zameriava sa na výrobu vysokovýkonných priemyselných spojok pre turbíny, kompresory, generátory a pohony lodí.

 

Energy Systems – švédska sekcia založená v Novom Meste nad Váhom v roku 2003. Vyrába napájacie zdroje pre telekomunikačný priemysel, poskytuje komplexné energetické riešenia pre IT a telekomunikačný trh.

 

European Systems Assembly & Distribution (ESAD) – britsko-holandská sekcia. Na Slovensku pôsobí od roku 2007. V rámci Emerson a.s. na Slovensku je najmladšou sekciou. Zaoberá sa výrobou a montážou DeltaV a DeltaV SIS riadiacich systémov.


heidelberg

Heidelberg Postpress Slovensko, spol. s r.o.

Rybárska 2165/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +41 32/771 07 56

www.sk.heidelberg.com

 

- vznikla v roku 1993 ako Jagenberg VUMA, spol. s r.o., od roku 1996 ako Jagenberg Slovensko, spol. s r.o. a od 2003 Heidelberg

- výroba a montáž strojov, zariadení a častí strojov pre papierenský priemysel


Hella Rakoluby

Hella Slovakia Front Lighting, s r.o.

Rakoľuby 228
916 31 Kočovce

www.hella.com

 - vyrábajú predné svetlomety pre nákladné automobily, ako aj svetlomety špecifické, prevažne pre európsky trh

 

Holcim

Zelená voda

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: + 421 903 40 32 56

www.holcim.sk

- betonáreň


 

Jasek, spol. s r.o.

Trenčianska 1882/24

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 771 36 10

- výroba a predaj klampiarskych komponentov strešného systému z pozinkovaného alebo medeného plechu

- výroba ručných čerpadiel na naftu, olej a vodu, komínových dvierok, dymových rúr, kotlín, výroba a predaj poštových schránok


 

Kameňonolomy

Priemyselná 5

915 17 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 40 00

kamenolomy@kamenolomy.sk

www.kamenolomy.sk

- firma vznikla v roku 1995

- ťažba a spracovanie kameňa

- dodávka výrobkov pre odberateľov v rezortoch stavebníctva, metalurgie, hutníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárskeho a sklárskeho priemyslu


magna 

Magna Slovteca, s.r.o.

Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

magna@magna-slovteca.sk

www.magna.com

- Magna Slovteca s.r.o. je kanadsko-rakúska spoločnosť pôsobiaca na Slovensku v oblasti automobilového priemyslu od roku 1994
- výroba vonkajších a vnútorných spätných zrkadiel na osobné automobily


manz

Manz Automation Slovakia, spol. s r.o. (bývalý Steag Electronic Systems Slovakia spol. s r.o.)

Rybárska 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 05 01

info@manz.sk

www.manz.sk

- Steag vznikol v roku 1995, v roku 2008 ho odkúpil Manz

- produkuje strojové linky na výrobu CD a DVD

- výroba a konštrukcia storjov a zariadení v oblasti solárnych technológií, robotiky a automatizácie

- montáž liniek na výrobu fotovoltaických článkov


Milex Nové Mesto nad Váhom

Milex Nové Mesto nad Váhom, a.s.

Piešťanská 31

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 746 61 11

www.milexnmnv.sk

- spracovanie mlieka na mliečne výrobky

- výroba tavených syrov

- patrí do francúzskej spoločnosti Groupe Soparind Bongrain


Nowaco Bidvest Nové Mesto nad Váhom

Nowaco - Bidvest

Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 28 62

pobocka.nmnv@bidvest.sk

www.nowaco.sk

- distribúcia mrazených, chladených a čerstvých potravín po celej republike

palma

Palma Group, a. s.

Malinovského

915 01 Nové Mesto nad Váhom

- výroba toaletných mydiel, pracích mydiel, čistiacich a pracích prostriedkov


 

Pasia, spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 2513/3A
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mobil: 0903 252 143

- spracovanie a predaj mäsa a mäsových výrobkov

- chov ošípaných a oviec

- pestovanie obilnín, cukrovej repy, slnečnice, repky, kukurice a lucerky


 

Pellenc, spol. s r.o.

Kočovská 18

91501 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 740 62 11
www.pellenc.com

- dcérska spoločnosť firmy Pellenc SA z Francúzska - svetového lídra mechanizácie prác vo vinohrade
- výroba a montáž montážnych celkov pre stroje na obrábanie viniča a olivovníka


 

Peviz, spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 1614

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 01 34

peviz@peviz.sk

www.peviz.sk

- slovenská spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v strojárskej výrobe

- história spoločnosti siaha do roku 1948

- zameriava sa na výrobu poľnohospodárskych strojov, jednoúčelových strojov a zariadení a ich opravy


Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. (bývalý Obal Vogel & Not a.s.)

Slovanská 1417/18

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 72 29

novemesto@silganmp.com

www.silganmp.com

- výroba a predaj plechoviek pre potravinársky priemysel ako zvárané plechovky, ťahané plechovky, plechovky pre chemický priemysel, okrasné obaly, závitové viečka

 

 


slovenske elektrarne, hydrocentrala

Slovenské elektrárne

www.seas.sk

 


 

Stabilit spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 9

915 14 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 89 11

Fax: +421 32 770 89 33

stabilit@stabilit.sk

www.stabilit.sk

- stavby na kľúč, tesárske, stolárske, klampiarske, zámočnícke a práce

- výrobné práce - výroba vzduchotechnických potrubí, elektrorozvádzačov, nosných oceľových konštrukcií, projektovanie, dodávka a montáž vzduchotechniky

- obchodné práce


strojtech

Strojtech, s r.o.

Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 26 11

Fax: +421 32 774 26 59

strojtech@strojtech.sk

www.strojtech.sk

- projektovanie, výroba, montáž, servis, EX a IM vzduchotechnických a sušiarenských zariadení
- výroba oceľových konštrukcií
- spracovanie nerezových materiálov, čiernych materiálov a hliníka
- výroba zásobníkov tekutých a práškových materiálov


tc contact

TC Contact, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 29
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 746 71 11

tccontact@tccontact.sk

www.tccontact.sk

- zaoberá sa vývojom, konštrukciou, presnou strojárenskou výrobou atypických a jednoúčelových technologických uzlov, strojov, zariadení i technologických kompexov, použiteľných najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

trw

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Trenčianska 2571/16

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel: +421 32 323 62 02

www.trwauto.sk

- zaoberá sa montážou elektromotorov pre posilňovače riadenia do automobilov

umc

Universal Media Corporation Slovakia

Ľ. Podjavorinskej 16
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 77 47 103

info@umc-slovakia.sk

www.umc-slovakia.sk

- v Novom Meste pôsobí od roku 2005

- dcérska spoločnosť švajčiarskej spoločnosti Sky Media Manufacturing

- výroba zameraná na LCD televízory


Zaniknuté podniky

 

Henkel

Malinovského

915 01 Nové Mesto nad Váhom

- závod na výrobu pracích práškov

 

strojstav

Strojstav, a.s.

Trenčianska 28

915 01 Nové Mesto nad Váhom

www.strojstav.sk

- výroba stavebných mechanizmov: strojný systém na pneumatickú dopravu betónovej zmesi, stavebná mechanizácia na zhotovovanie podláh, murovanie, stroje na spracovanie suchých omietkových zmesí

Vzduchotechnika, a.s.

Kočovská

915 01 Nové Mesto nad Váhom

- výroba a montáž klimatizačných a sušiarenských zariadení a zhotovovaním predmetov z nehrdzavejúcej ocele

 

 

 

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec