Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

10.3.2019

footer

O meste/Priemysel

 

 

Najviac priemyselných podnikov v okrese je v Novom Meste nad Váhom. Mesto je známe tým, že už oddávna sa tu sústreďuje hlavne strojársky priemysel. Začínala tu firma VÚMA (Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie), ktorá síce dnes už neexistuje u nás, ale namiesto nej prišli do mesta ďalšie nové podobné a technicky lepšie závody. Do regiónu prišlo v poslednom desaťročí niekoľko väčších investorov, ktorí tu postavili veľké distribučné centrá pre Slovensko, ale aj iné krajiny v strednej a východnej Európe.


agronovaz

Agronovaz, a.s.

Priemyselná 2

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 06 54

www.agronovaz.sk

- spoločnosť vznikla privatizáciou podniku Poľnonákup Váh v Novom Meste nad Váhom 1. mája 1992

- nákupca surovín rastlinného charakteru na kŕmny fond a na priemyselné spracovanie

- výroba kŕmnych zmesí


DT Slovenská výhybkáreň, a.s.

- sídli v areáli bývalej Vzduchotechniky

- kompletný sortiment v odbore železničných a električkových výhybiek.


Hella Rakoluby

Hella Slovakia Front Lighting, s r.o.

Rakoľuby 228
916 31 Kočovce

www.hella.com

 - vyrábajú predné svetlomety pre nákladné automobily, ako aj svetlomety špecifické, prevažne pre európsky trh

 

Jasek, spol. s r.o.

Trenčianska 1882/24

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 771 36 10

- výroba a predaj klampiarskych komponentov strešného systému z pozinkovaného alebo medeného plechu

- výroba ručných čerpadiel na naftu, olej a vodu, komínových dvierok, dymových rúr, kotlín, výroba a predaj poštových schránok


 

Kameňonolomy

Priemyselná 5

915 17 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 40 00

kamenolomy@kamenolomy.sk

www.kamenolomy.sk

- firma vznikla v roku 1995

- ťažba a spracovanie kameňa

- dodávka výrobkov pre odberateľov v rezortoch stavebníctva, metalurgie, hutníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárskeho a sklárskeho priemyslu


manz

Manz Automation Slovakia, spol. s r.o. (bývalý Steag Electronic Systems Slovakia spol. s r.o.)

Rybárska 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 05 01

info@manz.sk

www.manz.sk

- Steag vznikol v roku 1995, v roku 2008 ho odkúpil Manz

- produkuje strojové linky na výrobu CD a DVD

- výroba a konštrukcia storjov a zariadení v oblasti solárnych technológií, robotiky a automatizácie

- montáž liniek na výrobu fotovoltaických článkov


Nowaco Bidvest Nové Mesto nad Váhom

Bidfood

Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 28 11
E-mail: 
info@bidfood.sk

Web: www.bidfood.sk

- distribúcia mrazených, chladených a čerstvých potravín po celej republike

 

Pasia, spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 2513/3A
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mobil: 0903 252 143

- spracovanie a predaj mäsa a mäsových výrobkov

- chov ošípaných a oviec

- pestovanie obilnín, cukrovej repy, slnečnice, repky, kukurice a lucerky


 

Pellenc, spol. s r.o.

Kočovská 18

91501 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 740 62 11
www.pellenc.com

- dcérska spoločnosť firmy Pellenc SA z Francúzska - svetového lídra mechanizácie prác vo vinohrade
- výroba a montáž montážnych celkov pre stroje na obrábanie viniča a olivovníka


 

Peviz, spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 1614

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 774 01 34

peviz@peviz.sk

www.peviz.sk

- slovenská spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v strojárskej výrobe

- história spoločnosti siaha do roku 1948

- zameriava sa na výrobu poľnohospodárskych strojov, jednoúčelových strojov a zariadení a ich opravy


Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. (bývalý Obal Vogel & Not a.s.)

Slovanská 1417/18

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 72 29

novemesto@silganmp.com

www.silganmp.com

- výroba a predaj plechoviek pre potravinársky priemysel ako zvárané plechovky, ťahané plechovky, plechovky pre chemický priemysel, okrasné obaly, závitové viečka

 

 


slovenske elektrarne, hydrocentrala

Slovenské elektrárne

www.seas.sk

 


 

Stabilit spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 9

915 14 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 770 89 11

Fax: +421 32 770 89 33

stabilit@stabilit.sk

www.stabilit.sk

- stavby na kľúč, tesárske, stolárske, klampiarske, zámočnícke a práce

- výrobné práce - výroba vzduchotechnických potrubí, elektrorozvádzačov, nosných oceľových konštrukcií, projektovanie, dodávka a montáž vzduchotechniky

- obchodné práce


tc contact

TC Contact, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 29
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: +421 32 746 71 11

tccontact@tccontact.sk

www.tccontact.sk

- zaoberá sa vývojom, konštrukciou, presnou strojárenskou výrobou atypických a jednoúčelových technologických uzlov, strojov, zariadení i technologických kompexov, použiteľných najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

trw

ZF GROUP - TRW Automotive s.r.o.

Trenčianska 2571/16

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel: +421 32 323 62 02

www.trwauto.sk

- zaoberá sa montážou elektromotorov pre posilňovače riadenia do automobilov

  Vertiv Slovakia, a. s.  
  AMT - AUTOMATIZÁCIA MONTÁŽNYCH TECHNOLÓGIÍ s.r.o.  
 

Strojstav CM s. r. o.

 
  Frimcom s.r.o.  
  IZOTECH Group, spol. s r. o.  
  GE Energy Slovakia, s.r.o.  
  ML Produktion, s.r.o.  
  Branson Ultrasonics, a.s.  
  Masterwork Corp s. r. o.  
  Plastcom, spol. s r.o.  
  Roen Est, s.r.o.  
  MAGNA SLOVTECA, s.r.o.  

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec