Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

5.5.2016

footer

O meste/Obyvateľstvo

 

V súčasnosti má Nové Mesto nad Váhom okolo 20 tisíc obyvateľov. Je hospodárskym a kultúrnym centrom podjavorinského kraja. Štruktúra obyvateľstva sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje hlavne obyvateľstvo slovenskej národnosti. V súčasnosti väčšina ľudí pracuje priemysle či službách. Posledné roky začalo obyvateľstvo pracovať aj v nových distribučných skladoch, ktoré boli postavené v blízkosti Nového Mesta nad Váhom.

 

Graf počtu obyvateľov v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1930-2013

pocet obyvatelov nove mesto nad vahom

 

Graf počtu obyvateľov v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1991-2013

pocet obyvatelov nove mesto nad vahom

 

nezamestnanost


Nasledovné údaje sú poskytnuté z Mestského úradu, Referátu evidencie obyvateľstva:

 

Počet obyvateľov: 20 009 (k 31.12.2015)

Narodilo sa: 181 z toho dievčat: 88 a chlapcov: 93

Zomrelo: 198 z toho 99 žien a 99 mužov

Prisťahovalo sa: 314 z toho 171 žien a 143 mužov

Odsťahovalo sa: 313 z toho 165 žien a 148 mužov


Počet obyvateľov: 20 012 (k 31.12.2013)

Narodilo sa: 182 z toho dievčat: 90 a chlapcov: 92

Zomrelo: 182 z toho 89 žien a 93 mužov

Prisťahovalo sa: 230 z toho 121 žien a 109 mužov

Odsťahovalo sa: 259 z toho 149 žien a 110 mužov


Počet obyvateľov: 20 041 (k 31.12.2012)

Narodilo sa: 180 z toho dievčat: 91 a chlapcov: 89

Zomrelo: 195 z toho 104 žien a 91 mužov

Prisťahovalo sa: 250 z toho 143 žien a 107 mužov

Odsťahovalo sa: 269 z toho 116 žien a 154 mužov


Počet obyvateľov: 20 075 (k 31.12.2011)

Narodilo sa: 178 z toho dievčat: 78 a chlapcov: 100

Zomrelo: 177 z toho 88 žien a 89 mužov

Prisťahovalo sa: 256 z toho 147 žien a 109 mužov

Odsťahovalo sa: 321 z toho 170 žien a 151 mužov


Počet obyvateľov: 20 145 (k 31.8.2010)

Narodilo sa: 166 z toho dievčat: 79 a chlapcov: 87

Zomrelo: 189 z toho 83 žien a 106 mužov

Prisťahovalo sa: 222 z toho 128 žien a 94 mužov

Odsťahovalo sa: 338 z toho 182 žien a 156 mužov

Národnosť: slovenská - 97,5%

                   česká - 1,5%

                   rómska - 1,5%

                   moravská - 0,2%

                   maďarská - 0,1%

                   ostatné - 0,2%

Vierovyznanie: Rímskokatolícka cirkev

                         Evanjelická cirkev augsburského vyznania

                         Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

                         ...

Počet obyvateľov: 21327 (muži 10335, ženy 10992)

0 - 14 rokov: 3574

Muži 15 - 59 rokov: 7014

Ženy 15 - 54 rokov: 6637

Muži 60+ rokov: 1416

Ženy 55+ rokov: 2544

Nezistený vek: 142

Predproduktívny vek: 16,8 %

Produktívny vek: 64 %

Poproduktívny vek: 18,6 %

 

(Pozn.: štatistiky sú zo sčítania obyvateľstva z roku 2001)

footer

Grafy

graf pocet narodenych graf miera nezamestnanosti

footer

Najčastejšie krstné mená

Najpoužívanejšie mená detí narodených v roku 2015 v Novom Meste nad Váhom:
Matej 10x Emma 4x
Tobias 5x Ema 4x
Tomáš 5x Lucia 4x
Jakub 4x Sofia 4x
Matúš 4x Viktória 4x
Sebastián 4x Karolína 3x
  Natália 3x

footer

Linky pre občanov

www.e-obce.sk (Informácie o obciach a mestách SR)

www.obce.info (Informačný portál o obciach a mestách Slovenska)
www.kataster.skgeodesy.sk/tn/ (Katastrálny úrad v Trenčíne)
www.nrsr.sk (Národná rada SR)

www.orsr.sk (Obchodný register SR)
www.pravaspotrebitela.sk (Práva spotrebiteľa)
www.soi.sk (Slov. obch. inšpekcia)
www.tsk.sk (Trenč. samospr. kraj)
www.government.gov.sk (Úrad vlády SR)

www.obcan.sk (Verej.inform. portál)
www.zrsr.sk (Živnosten. register SR)

www.msbp-nm.sk (Mest.byt.podnik)

 

scitanie obyvatelstva 2011

footer

Na stiahnutie

Graf počtu obyvateľov

Nezamestnanosť v regióne NM ppt  2008 (21 MB)

 

Sčítanie obyvateľstva r. 2001 ppt

 

Množstvo štatistických údajov zo sčítaní obyvateľstva z roku 2001

http://www.sodbtn.sk

 

Sčítanie obyvateľstva 2011

www.scitanie2011.sk

footer