Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

5.5.2016

footer

O meste/Obyvateľstvo

 

V súčasnosti má Nové Mesto nad Váhom okolo 20 tisíc obyvateľov. Je hospodárskym a kultúrnym centrom podjavorinského kraja. Štruktúra obyvateľstva sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje hlavne obyvateľstvo slovenskej národnosti. V súčasnosti väčšina ľudí pracuje priemysle či službách. Posledné roky začalo obyvateľstvo pracovať aj v nových distribučných skladoch, ktoré boli postavené v blízkosti Nového Mesta nad Váhom.

 

Graf počtu obyvateľov v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1930-2013

pocet obyvatelov nove mesto nad vahom

 

Graf počtu obyvateľov v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1991-2013

pocet obyvatelov nove mesto nad vahom

 

nezamestnanost


Nasledovné údaje sú poskytnuté z Mestského úradu, Referátu evidencie obyvateľstva:

 

Počet obyvateľov: 20 009 (k 31.12.2015)

Narodilo sa: 181 z toho dievčat: 88 a chlapcov: 93

Zomrelo: 198 z toho 99 žien a 99 mužov

Prisťahovalo sa: 314 z toho 171 žien a 143 mužov

Odsťahovalo sa: 313 z toho 165 žien a 148 mužov


Počet obyvateľov: 20 012 (k 31.12.2013)

Narodilo sa: 182 z toho dievčat: 90 a chlapcov: 92

Zomrelo: 182 z toho 89 žien a 93 mužov

Prisťahovalo sa: 230 z toho 121 žien a 109 mužov

Odsťahovalo sa: 259 z toho 149 žien a 110 mužov


Počet obyvateľov: 20 041 (k 31.12.2012)

Narodilo sa: 180 z toho dievčat: 91 a chlapcov: 89

Zomrelo: 195 z toho 104 žien a 91 mužov

Prisťahovalo sa: 250 z toho 143 žien a 107 mužov

Odsťahovalo sa: 269 z toho 116 žien a 154 mužov


Počet obyvateľov: 20 075 (k 31.12.2011)

Narodilo sa: 178 z toho dievčat: 78 a chlapcov: 100

Zomrelo: 177 z toho 88 žien a 89 mužov

Prisťahovalo sa: 256 z toho 147 žien a 109 mužov

Odsťahovalo sa: 321 z toho 170 žien a 151 mužov


Počet obyvateľov: 20 145 (k 31.8.2010)

Narodilo sa: 166 z toho dievčat: 79 a chlapcov: 87

Zomrelo: 189 z toho 83 žien a 106 mužov

Prisťahovalo sa: 222 z toho 128 žien a 94 mužov

Odsťahovalo sa: 338 z toho 182 žien a 156 mužov

Národnosť: slovenská - 97,5%

                   česká - 1,5%

                   rómska - 1,5%

                   moravská - 0,2%

                   maďarská - 0,1%

                   ostatné - 0,2%

Vierovyznanie: Rímskokatolícka cirkev

                         Evanjelická cirkev augsburského vyznania

                         Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

                         ...

Počet obyvateľov: 21327 (muži 10335, ženy 10992)

0 - 14 rokov: 3574

Muži 15 - 59 rokov: 7014

Ženy 15 - 54 rokov: 6637

Muži 60+ rokov: 1416

Ženy 55+ rokov: 2544

Nezistený vek: 142

Predproduktívny vek: 16,8 %

Produktívny vek: 64 %

Poproduktívny vek: 18,6 %

 

(Pozn.: štatistiky sú zo sčítania obyvateľstva z roku 2001)

footer

Grafy

graf pocet narodenych graf miera nezamestnanosti

footer

Linky pre občanov

www.e-obce.sk (Informácie o obciach a mestách SR)

www.obce.info (Informačný portál o obciach a mestách Slovenska)
www.kataster.skgeodesy.sk/tn/ (Katastrálny úrad v Trenčíne)
www.nrsr.sk (Národná rada SR)

www.orsr.sk (Obchodný register SR)
www.pravaspotrebitela.sk (Práva spotrebiteľa)
www.soi.sk (Slov. obch. inšpekcia)
www.tsk.sk (Trenč. samospr. kraj)
www.government.gov.sk (Úrad vlády SR)

www.obcan.sk (Verej.inform. portál)
www.zrsr.sk (Živnosten. register SR)

www.msbp-nm.sk (Mest.byt.podnik)

footer

Na stiahnutie

Graf počtu obyvateľov

Nezamestnanosť v regióne NM ppt  2008 (21 MB)

 

Sčítanie obyvateľstva r. 2001 ppt

 

Množstvo štatistických údajov zo sčítaní obyvateľstva z roku 2001

http://www.sodbtn.sk

 

Sčítanie obyvateľstva 2011

www.scitanie2011.sk

footer