Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

8.4.2013

footer

O meste/Mestské časti, štvrte a ulice

Centrum I.

1.mája, Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čsl. Armády, D. Štubňu, Fraňa Kráľa, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, Jesenského, Júliusa Gábriša, Komenského, M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, Námestie Slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku, Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova

 

Centrum II.

Benkova, Dibrovova, Dukelská, Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt.uhra, Železničný uzol

 

Centrum III. a Mnešice

Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Košikárska, Kvetinová, Ľ. Podjavorinskej, Lieskovská, Malinovského, Mlynská, Mnešická, Mostová, Odborárska, Poľná, Riečna, Robotnícka, Ružová, Rybárska, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Trenčianska, Turecká, Tušková, Záhradná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách

História mestskej časti Centrum III pdf

 

Hájovky

Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Šoltésovej, Tematínska

História sídliska Hájovky pdf

 

Rajková

Sládkoviča, Bzinská, Dr. I. Markoviča, Hečkova, Holubyho, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Vajanského, Záhradnícka

História sídliska Rajková pdf

 

Dolné Samoty

Bočná, Ctiborova, Dolná, Fándlyho, Jarná, Kočovská, Kpt. Nálepku, Krajná, Krátka, Krčméryho, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Piešťanská, Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Tichá, Zelená, Železničná

História mestskej časti Dolné Samoty a okolie pdf

 

Horné Samoty

Banská, Brigádnická, Budovateľská, Čachtická, Vysoká,  Jilemnického, Južná, Nová, Priemyselná, Vinohradnícka

 

Javorinská

J. Kollára, Jasná, Javorinská, Juraja Kréna, Jánošíkova, Kamenná, Karpatská, Kuzmányho, Lesnícka, Moyzesova, Poľovnícka, SNP, Stromová, Šafárikova, Športová, Medňanského, Riznerova, Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hrušovského, Pyšného

História sídliska Javorinská pdf

footer

Fotografie ulíc v NMnV

ulica mesta

TU

footer
Info

7 oficiálnych mestských častí:

Centrum I.

Centrum II.

Centrum III. a Mnešice

Dolné Samoty a okolie

Hájovky a okolie

Javorinská a okolie

Rajková a okolie

 

Mestské štvrte:

Mnešice

Izbice

Hájovky

Rajková

Záhumenice

Horné Samoty

Dolné Samoty

Lúka I.

Lúka II.

Centrum I.

Centrum II.

Javorinská

footer
Linky

http://sk.wikipedia.org - Mestská časť Mnešice

Kronika mesta

footer

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec - nmnv.sk