Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom   www.nmnv.sk 1
header 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

29.11.2012

footer

O meste/Doprava

 

Okres a hlavne okresné mesto má výhodnú dopravnú polohu. Novým Mestom nad Váhom prechádzajú všetky významné komunikácie Považia. Od Trenčína je vzdialené 25 km a od Bratislavy 104 km. Na území okresu sa nachádzajú dva cestné hraničné priechody s Českou Republikou: Nová Bošáca – Březová a Moravské Lieskové – Strání. Po vstupe do Európskej Únie a do Schengenského priestoru sa hraničné priechody zrušili.

 

Cestná doprava - diaľnica D1, výjazd Nové Mesto nad Váhom. Nové Mesto nad Váhom je spojené s ťahom Bratislava - Žilina diaľnicou, ktorá bola na tomto úseku dostavaná za vlády Vladimíra Mečiara.

 

diaľnica D1  
I. trieda I/61 Bratislava - Žilina
  I/54 smer ČR,...
II. trieda II/504 smer Čachtice,...
  II/581 smer Stará Turá, Myjava,...
III. trieda III/05419 smer Dolné Srnie,...


Zlé alebo chýbajúce dopravné značenie v NMnV:

http://nmnv.sk/dopravne_znacenie.html

 

cp vlaky

CP trate 120 - Bratislava - Žilina - Košice cestovny poriadok vlakov

CP trate 121 - NM - Velká nad Veličkou cestovny poriadok vlakov

 

Okrem cestných komunikácií je v Novom Meste vybudovaná aj železničná sieť, ktorá sa rekonštruuje z dôvodu výstavby rýchlostných železníc. Vďaka tomu bude vybudovaný železničný tunel pod vrchom Turecko medzi Novým Mestom a Trenčianskymi Bohuslavicami a taktiež budú postavené nové nadchody a podchody pre vodičov a chodcov. Do konca roku 2008 bol podjazd na ul. Piešťanská spojazdnený.

Územím okresu prechádzajú dve železničné trate M.120 a Z.121. Hlavnú os systému železničných tratí tvorí trať M.120 spájajúca Bratislavu, Trnavu, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčiansku Teplú, Púchov, Považskú Bystricu a Žilinu, odkiaľ je možné pokračovať do Košíc. Patrí medzi magistrálne železničné ťahy. Tvorí hlavnú železničnú trasu vnútroštátneho a medzinárodného významu. Trať je dvojkoľajná a plne elektrifikovaná. Maximálna traťová rýchlosť je 160 km/h (po úplnej rekonštrukcii železničnej trate PN-NM). Železničné spojenie je veľmi dobré.

Trať Z.121 spája Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Starú Turú, Myjavu a Vrbovce, odkiaľ je možné pokračovať do Veselí nad Moravou a ďalších miest v Českej republike.


cp busy

 

V posledných rokoch sa začínajú po meste budovať kruhové objazdy, ktoré zefektívňujú, urýchľujú premávku a ponúkajú bezpečnejšie riešenia križovatiek. To sa napríklad podarilo vyriešiť pri TESCO-u, kde bol postavený prvý kruhový objazd v meste, ďalej pri Gymnáziu M.R.Štefánika, smerom od Nového Mesta do Moravského Lieskového a na ul. Holubyho (pri posilňovni Herkules). Neskôr vznikol aj pri reštauračnom zariadení Považan a pri Dome štátnej správy. Najnovší je vybudovaný pri novopostavenom OC Kaufland s nákupnou Galériou. Na jednej ceste sa tak v úseku 1 km nachádzajú 3 kruhové objazdy. Plánovaná je výstavba ďalších kruhových objazdov na uliciach Malinovského – Dukelská – Piešťanská a na ulici Čachtická.

 

V Novom Meste je zastúpená aj MHD. Celkovo je v našom meste 1 linka MHD. Väčšina veľkých firiem rozváža svojich pracovníkov vlastným autobusom do okolitých obcí.


Najbližšie letisko - Letisko Piešťany 18 km, Letisko Trenčín 21 km, Letisko Bratislava 100 km.


Cyklistická doprava nie je vyznačená v meste žiadnymi značkami ani nie je cestička pre cyklistov, ale mestom vedie smerom od Čachtíc cyklistická magistrála. Malokarpatská cyklistická magistrála dlhá 128 km vychádza z Nového Mesta nad Váhom a vedie cez Čachtice, Vrbové, Trstín, Bukovú, Rohožník až k Vysokej pri Morave.


Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov km 100,5 – 159,1 pre trať. rýchlosť do 160 km/hod.
Hlavným účelom stavby bolo modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie požadovaných európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGT a AGTC. Najrozsiahlejšia zmena trasy je v medzistaničnom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice, kde pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti je navrhnutý jednorúrový dvojkoľajný tunel dĺžky 1775 m.

Rekonštrukcia trate bola ukončená koncom roka 2012.

 

Viac fotografií z rekonštrukcie trate a výstavby tunela nájdete v Fotogalérii/Rekonštrukcia železnice

footer

Fotogaléria

stara trat stara trat

 Železničná trať (stará)

dialnica D1 dialnica D1

Diaľnica D1

 

 

Viac fotiek z rekonštrukcie trate TU

 

 KO - Herkules   Svetelná križovatka

 

KO pri GMRŠ a pri Považane

Kruhový objazd pri DŠS

tunel turecky vrch tunel turecky vrch

plan tunel turecky vrch plan tunel turecky vrch

Plány železničného tunela cez Turecký vrch

Skutočný stav tunela Turecký vrch

plan zeleznicna trat a podjazd plan zeleznicna trat a podjazd plan zeleznicna trat a podjazd plan zeleznicna trat a podjazd

Plány žel. stanice, podjazdu a trate

(zdroj: Reming.sk)

 

cestna siet cestna siet

 Cestná sieť

footer

MHD v NM - linka 304 001

Hájovky - ZŠ Športová ul. - sídlisko SNP - Mestský úrad - žel. stanica - OÚNZ - Kino - Mestský úrad - Kovačík - Kaplnka - Dom osvety - OÚNZ - žel. stanica
footer

Dokumenty

Cestovný poriadok TescoBusupdf

Mapa okresu NMnVpdf

Cenník MHD NM (od 1.2.2013) pdf

CP MHD NM (od 1.2.2014) pdf

footer

Odkazy

www.cp.sk (Cestovné poriadky)

www.zsr.sk

www.cp.atlas.sk (MHD v NMnV)

www.eurolines.sk (SAD)
www.vlaky.net (Vlaky) 

www.telecom.gov.sk (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunik. SR)

www.jefta.sk (Záchranná služba)

footer