Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

28.11.2012

footer

O meste/Kultúra

 

Malý komorný orchester

zdroj: www.mko.sk

maly komorny orchester msks nmnv


zlozenie mko  

Malý komorný orchester (MKO) je voľné združenie neprofesionálnych hudobníkov bez vyššieho hudobného vzdelania. Orchester máva 10-15 členov všetkých vekových kategórií. Počas niekoľko ročnej existencie sa v ňom vystriedala asi stovka hráčov. Orchester tvoria sláčiky a flauty, príp. ďalšie hudobné nástroje. Orchester skúša pravidelne raz do týždňa 2,5 hodiny. Orchester sa venuje interpretácii skladieb rôzneho druhu od renesancie až po súčasnú modernú tvorbu. MKO má regionálny charakter, keďže väčšina jeho aktivít sa odohráva v novomestskom regióne. MKO organizuje samostatné koncerty a podieľa sa na mnohých aktivitách organizovaných MsKS a mestom. Mimoregionálnych aktivít sa zúčastňujú menšie inštrumentálne skupiny. Nástrojové zloženie: 2x flauta, husle, violončelo, kontrabas a elektronické piano.

 

Malý komorný orchester bol založený v roku 1997. Hlavným poslaním orchestra bolo a je dať hráčom príležitosť hrať. Spočiatku orchester tvorila stredoškolská mládež, časom však zlákali do svojich radov i absolventov starších ročníkov. Činnosť orchestra podporuje a zastrešuje Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom. V jeho priestoroch orchester pracuje. Zakladateľom orchestra je Ing. Milan Wróbel, ktorý od jeho vzniku až dodnes pôsobí ako umelecký vedúci. Koncertným majstrom je Mgr. Marek Chrastina.

 

K najvýznamnejším úspechom orchestra môžeme zaradiť 20 samostatných koncertov, účasť na súťaži Divertimento musicale (1999, 2011) účasť na Bellových hudobných dňoch (2000, udelený Pamätný list za účasť a Diplom za sympatický interpretačný prejav), koncerty v Anglicku (2001), audio nahrávka koncertu (2007), Slávnostný koncert k otvoreniu Galérie MsKS (2006), Slávnostný a galakoncert pri priležitosti 50. výročia otvorenia MsKS, udelenie ďakovného listu primátora mesta piatim členom orchestra, udelenie ocenení Podjavornských rodákov (2008, čestný titul Významná osobnosť Podjavoriny pre vedúceho MKO za založenie a 10-ročné pôsobenie MKO a reprezentáciu mesta a regiónu Podjavoriny v kultúre a titul Významný produkt Podjavoriny pre orchester). Spolupráca s českým husľovým virtuózom Marcom Čaňom, českým dirigentom Jiřím Čaňom, husľovou virtuózkou prof. Jelou Špitkovou a komorným speváckym zborom Apollo z Bratislavy.

 

V rámci Malého komorného orchestra sa vyprofilovalo niekoľko menších inštrumentálnych skupín. Priekopníkom v tejto oblasti bolo Junior Trio v zložení Marek Chrastina (husle, koncertný majster), Alexandra Klimeková (flauta) a Šimon Zámečník (violončelo). Trio fungovalo v rokoch 2003 - 2005 a vystupovalo predovšetkým pri príležitostiach ako otváranie vernisáží a rôzne slávnosti. Okrem iného, trio odohralo koncert na Medzinárodnej stelárnej konferencii Bezovec, koncert na Stretnutí stelárnej skupiny MEDÚZA a jeden samostatný koncert na domácej pôde. Ďalšia skupina, trvalejšieho rázu, sa vyprofilovala v roku 2009. Pôsobí v zložení Mgr. Marek Chrastina (husle, koncertný majster), Ing. arch. Alexandra Klimeková (flauta), Michaela Fojtíčková (flauta), Soňa Kiovská (violončelo), Bc. Peter Pristaš (kontrabas) a Vladimíra Špaleková (elektronické piano).

 

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec