Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

22.10.2019

footer

O meste/Technické služby mesta

 

Technické služby mesta

Stavebný odpad - Prekládková stanica

 

Prekládková stanica Nové Mesto nad Váhom


Občania mesta Nové Mesto nad Váhom môžu bezplatne odovzdať drobný stavebný odpad (omietka, obklady, dlažba, staré okná po výmene, odpad z rekonštrukcie bytového jadra) na prekládkovej stanici v Mnešiciach.

 

Drobný stavebný odpad – odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.

 

Prekládková stanica komunálneho odpadu

Adresa: Tehelná 42

Telefón: 032 771 3801

Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 7.30 - 11.30  12:30 - 14:45

                           Sobota:                8.00 - 12.00

 

Špecifikácie: -

 

Zoznam druhov zberaných odpadov: (kompletný zoznam na fotografii nižšie)

Betón Tehly
Biologicky rozložiteľný odpad Veľkorozmerný odpad
Iné biologicky nerozložiteľné odpady Výkopová zemina
Komunálne odpady inak nešpecifikované Zemina a kamenivo
Obkladačky, dlaždice a keramika Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky
Stavebné materiály na báze sadry - 17 08 02 Zmesový komunálny odpad
Štrk zo železničného zvršku - 17 05 08 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

Fotografie:

 

Prekládková stanica Nové Mesto nad Váhom   prekladkova stanica tsm nove mesto nad vahom   Prekládková stanica Nové Mesto nad Váhom

 

Prekládková stanica Nové Mesto nad Váhom

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec